Kategorie 6.5. kafilérní, asanační zařízení a bioplynové stanice

Metodika pro hydrotermickou stabilizaci BRO

18. 1. 2012
Metodika pro hypotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky.

Stimulace fermentačního procesu v provozu bioplynových stanic

17. 12. 2010
Kapalný fugát je nositelem nezanedbatelných reziduí organických látek, ale protože se využívá nejčastěji jako zálivková voda, respektive jako hnojivá zálivka, je riziko protrahovaných úniků zápašných složek způsobovaných evaporací nevsáknutých podílů do pedosféry daleko aktuálnější a závažnější, a také obecně atakovatelnější.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem k jeho následnému využití jako hnojivé zálivky v rostlinné výrobě

17. 12. 2010
Autoři programu jsou přesvědčeni, že je třeba hledat a bezodkladně volit postupy rychle uplatnitelné, které jsou jak technicky, tak i ekonomicky dostupné, a přitom také plně spolehlivé a působící v co nejširším spektru variabilních zdrojů a zařízení produkujících jako katabolity rozmanité organické zátěže, a to nejenom plynného skupenství.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) ve vybraném zemědělském zařízení

17. 12. 2010
V komplexním zhodnocení je zastoupeno více kategorií průmyslových činností dle příl. č.1, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.
Stáhnout (461 kB)

Environmentální techniky a technologie

7. 7. 2010
Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, zemědělské bioplynové stanice.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Zpracování čistírenských kalů na ČOV metodou intenzivního kompostování na technický substrát

20. 1. 2010
Tento program je třeba mj. chápat jako pokus o instalaci metody praktické, rychlé a relativně nenáročné nápravy příkladně nově zjišťované hluboké karence organické hmoty, např. v půdách lesních celků. Je to ale také program, který nastoluje trend sanace a hygienizace biotického prostředí.
Stáhnout (612 kB)

Možnosti a využití hydrotermické stabilizace BRO

20. 1. 2010
Cílem studie je nastínit možnosti využití, a také úskalí provozování, technologického zařízení SBM Olšovec vzhledem k biologicky rozložitelným odpadům a hydrotermické stabilizaci jako hygienizační jednotku a drtič specifického druhu materiálu, a také vhodnost zatřízení ke zpracovávání produktů kompostáren.
Stáhnout (3 MB)
Aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve výrobních procesech s koncovou technologií výroby bioplynu.
Publikováno: 8. 12. 2008
Návrh mikrobiální sanace v technologiích bioplynových stanic – pro provozní aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve vybraných provozech bioplynových stanic.
Publikováno: 8. 12. 2008
Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS) v podmínkách asanačních podniků České republiky.
Publikováno: 8. 12. 2008
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.