Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) ve vybraném zemědělském zařízení

17. 12. 2010

V komplexním zhodnocení je zastoupeno více kategorií průmyslových činností dle příl. č.1, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.

Tento program v sobě spojuje ekonomickou efektivitu s ekologicky orientovanou empatií a v neposlední řadě i sanativní cíle, zaměřené na biotické prostředí jako celek i na jeho jednotlivá společenstva s preferencí antropické oblasti.

Program nastoluje trend systémové hygienizace biotického prostředí, a je také  systémem vyžadujícím setrvalou péči o ekologickou rovnováhu. Především pak pro průběžné zabezpečování zdravého prostředí pro zachování žádoucí druhové diverzity zasídlených zoocenóz a fytocenóz, příhodných vitálních dispozic pro zachování zdraví pro přítomnou mikro-i makrofaunu – a pro vše, co z biotického prostředí čerpá příslušný podíl své vis vitalis.

V tomto smyslu je třeba přeorientovat dosavadní pohledy a realizační přístupy, někdy připouštějící i patologické a především pak patogenní formy spontánních dekompozičních procesů a vytvářející tak právě v tomto nativním prostředí fokální ohniska mnohotvarých závažných rizik.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.