Ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem k jeho následnému využití jako hnojivé zálivky v rostlinné výrobě

17. 12. 2010

Autoři programu jsou přesvědčeni, že je třeba hledat a bezodkladně volit postupy rychle uplatnitelné, které jsou jak technicky, tak i ekonomicky dostupné, a přitom také plně spolehlivé a působící v co nejširším spektru variabilních zdrojů a zařízení produkujících jako katabolity rozmanité organické zátěže, a to nejenom plynného skupenství.

Jedním z předních problémových okruhů tohoto sanančního programu je vhodná, účelná a pokud možno i plně efektivní likvidace technologických zbytů jejich dalším zpracováním a zhodnocením. V řešeném zadání zpracovávaného úkolu se jedná o využití a nutričně-energetické dovyužití živného potenciálu digestátu, tedy v bioplynovém reaktoru exploatované biomasy směsného charakteru po ukončení řízeného metanogenního procesu.

S narůstajícím objemem bioplynových technologií se stává problémem, jak efektivně zhodnotit oba finální materiály bioplynové procedury - tedy solidní složky digestátu a kapalné frakce fugátu. Obě tyto součásti, navzdory intenzívnímu vytěžování v bioplynových reaktorech, si po ukončení anaerobni digesce sebou mimo reaktor odnášejí stále ještě významné reziduum organických látek, ve volném prostředí podléhajících rozkladným dějům.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.