přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

31.1.2023

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé.

Samotný proces certifikace konzumních brambor a produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ byl zahájen počátkem roku 2021. V průběhu tohoto roku bylo 102 žadatelům vydáno celkem 145 certifikátů.

V roce 2022 Certifikační orgán obdržel celkem 26 platných žádostí o certifikaci.  Na základě certifikačních inspekcí byl ve 23 případech vydán certifikát pro produkt B1 – konzumní brambory pěstované v režimu kvality Q CZ a v 6 případech pro produkty B2/1-3 – konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ.

O ukončení své účasti v procesu certifikace požádalo 10 pěstitelů – držitelů certifikátu pro produkt B1 a jeden zpracovatel – držitel certifikátu pro produkt B2/2.  

U 91 držitelů certifikátů z roku 2021 byly v roce 2022 realizovány dozorové inspekce s cílem posoudit jednotlivé parametry certifikovaných produktů.

Výsledky certifikačních a dozorových inspekcí potvrzují, že konzumní brambory vyprodukované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality, dohledatelnost historie produktu od uvedení na trh až po pěstitele, i možnost sledování systému pěstování.

Přehled vydaných certifikátů ÚKZÚZ zveřejňuje online na svých webových stránkách - Databáze vydaných certifikátů – Q CZ konzumní brambory.

V letošním roce mohou pěstitelé a zpracovatelé brambor nejpozději do 30. dubna 2023 podávat nové žádosti o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ. Podrobnosti k podání žádostí jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ - Certifikace produktů.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642