přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povolení rozšířeného použití přípravku na menšinová použití

Menšinovým použitím se rozumí rozšířené použití přípravku pro jiné účely, než pro účely podle registrace tohoto přípravku v České republice.

Navrhnout rozšířené použití mohou držitelé povolení k přípravku, profesní uživatelé přípravků nebo jejich sdružení, vědecké výzkumné instituce v oblasti zemědělství a lesnictví, ústřední správní úřady a ostatní správní úřady v resortu zemědělství a lesnictví.

Povolování menšinového použití se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

 

Informace o přípravcích povolených na menšinová použití prostřednictvím podnětu ze zemědělské praxe je možné získat v on-line registru

Postup, jak správně vyhledat požadovanou informaci je popsán v informaci zveřejněné v on-line registru.

Informace o povolených přípravcích na ochranu rostlin a pomocných prostředcích na konkrétní plodiny lze nalézt na rostlinolékařském portále.

Podací místo:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel.: 545 110 438
pripravky@ukzuzcz

 

Pro více informací k problematice menšinového použití

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Kateřina Bagarová, Ph.D. 545 110 492
731 439 525

 

 

Související odkazy