přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybářství a rybníkářství

Rybářství v České republice je možno rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech. Na území České republiky se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 tisíc ha, z toho je v Čechách a na Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků.

Více >


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
17.3.2021

Zelená nafta 2020

Ministerstvo zemědělství v roce 2020 poskytlo chovatelům ryb 4 008 176 Kč za tzv. zelenou naftu.


10.2.2021

Dovoz a vývoz ryb a rybích produktů z a do UK po 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2010 je povolen dovoz produktů mořského rybolovu ze třetích zemí (mimo země EU) pouze, pokud je k dovoznímu celnímu prohlášení připojeno osvědčení o úlovku* (catch certificate) v souladu s čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.


28.1.2021

Nové podmínky pro čerpání vratky ze zelené nafty od 1. 1. 2021

Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl s účinností od 1. 1. 2021 novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.


25.1.2021

Platné právní předpisy EU

Právní předpisy EU.


25.1.2021

Aktuálně platné právní předpisy

Právní předpisy ČR.


25.1.2021

Oznámení - společná emailová adresa

Společná emailová adresa pro hlášení rybářských zkoušek.


1.1.2021

Vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese a v rybníkářství

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství.


23.10.2020

Kritéria pro výběrová řízení na rybářské revíry DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 83 KB)

Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva ve výběrovém řízení dle Směrnice ministra zemědělství č. 4/2020 ze dne 8. 10. 2020.


Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.


30.6.2016

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele a obchodníky s ohledem na produkty rybolovu a akvakultury.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední