Rybářství a rybníkářství

Rybářství v České republice je možno rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech. Na území České republiky se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 tisíc ha, z toho je v Čechách a na Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků.

Zobrazit více

Informace pro dovozce produktů rybolovu do Společenství/ČR

30. 6. 2016
Nařízení Rady 1005/2008/ES a nařízení Komise 1010/2009 týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v mořích.
30. 6. 2016
Historie a vývoj Společné rybářské politiky a její aktuální stav.
Stáhnout (doc, 42 kB)
30. 6. 2016
Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku

Revize ke dni 30.6.2016.

Stáhnout (pdf, 105 kB)
30. 6. 2016
Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince

Revize ke dni 30.6.2016.

Stáhnout (pdf, 306 kB)

Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci…
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.