přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí a bohatou lesnickou tradicí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 34 % z celkového území státu. V souvislosti s požadavkem na udržitelné obhospodařování lesů stále více nabývá na významu pozice lesnictví jako poskytovatele obnovitelné suroviny pro výrobky šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti, ale i jako důležitého faktoru v globálním cyklu uhlíku, při rovnováze vodního prostředí, regulaci eroze a prevenci přírodních nebezpečí, jakož i při zajišťování sociálních a rekreačních služeb pro společnost. Do působnosti ministerstva zemědělství spadají kromě lesnictví i obory myslivosti, rybářství a včelařství.

Více >


zobrazit po
16.1.2023

Novým předsedou Dozorčí rady Lesů ČR je Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity a expert na adaptaci krajiny na klimatickou změnu

Tisková zpráva – Dozorčí rada Lesů ČR má od minulého týdne nového předsedu. Stal se jím profesor Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity v Praze. Ten se profesně věnuje především adaptaci krajiny na změnu klimatu, což je důležitá oblast, na kterou se státní podnik v dalších letech zaměří.


23.12.2022

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 14 MB)

Výroční zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021 v knižní podobě.


22.12.2022

Pověření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním 4 OPRL a provedením aktualizace lesnické typologie v roce 2023

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním 4 oblastních plánů rozvoje lesů v roce 2023 a provedením aktualizace zařazení pozemků do typologického systému na vybraných LHC.


22.12.2022

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 31 - Českomoravské mezihoří

Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 31 - Českomoravské mezihoří.


22.12.2022

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 22 - Krkonoše

Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 22 - Krkonoše.


22.12.2022

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny

Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny.


21.12.2022

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2023

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2023, která činí 1 471 Kč/m3.


16.12.2022

Zavedení pětiletého dobrovolného závazku u příspěvku na adaptaci lesů na klimatickou změnu

K pravidlům příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu sdělila Evropská komise, že schválení podpory podmiňuje přizpůsobením podpory oddílu „Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů“ Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Podstatou podpory poskytované podle uvedeného oddílu Pokynů je dobrovolné přijetí závazku překračujícího závazné požadavky lesního zákona na období alespoň 5 let. Tomu je nutné přizpůsobit stávající podmínky pro poskytování příspěvku, dosud uvažující s každoročním podáním ohlášení žadatele a následným podáním žádosti o příspěvky.


13.12.2022

Ministři zemědělství a rybolovu EU se dohodli na rybolovných právech na příští rok. Úkolem je také uvést novou společnou zemědělskou politiku do praxe

Tisková zpráva – Rada ministrů se dohodla na rybolovných kvótách pro dotčené členské státy ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii pro rok 2023. Ministři také zhodnotili aktuální situaci na zemědělských trzích v souvislosti s válkou na Ukrajině a upozornili na náročné přípravy na straně zemědělců i platebních agentur při uvádění Strategických plánů společné zemědělské politiky do praxe. Poslední Rada ministrů zemědělství a rybolovu za českého předsednictví se konala od neděle a předsedal jí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).


8.12.2022

XSD šablony pro předávání „ročního výkazu souhrnných údajů lesní hospodářské evidence“ za rok 2022

Na základě vyhl. č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci (LHE) byla pro potřeby elektronického předávání souhrnných údajů LHE za rok 2022, podle informačního standardu LHE, vytvořena tzv. šablona XSD_2022.

zobrazit po