Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Doporučení proti šíření viru maloplodosti třešní a višní v ČR

13. 1. 2022

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje závěry rozsáhlého cíleného monitoringu viru maloplodosti třešní a višní v ČR. Cílem je informovat o doporučeních proti šíření této závažné choroby ohrožující peckoviny, směřovaných na státní správu, výzkumnou sféru, ale i pěstitelskou veřejnost.

V roce 2021 provedl ÚKZÚZ v úzké součinnosti s Ovocnářskou unií ČR, z.s. a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským, s.r.o. rozsáhlý a cílený monitoring výskytu viru maloplodosti třešní a višní.  
 
Důvodem byl závažný výskyt maloplodosti a nestejnoměrného dozrávání třešní v roce 2020 na Těchlovicku, nejvýznamnější pěstitelské oblasti třešní v České republice.  Napadené stromy pocházely z ČR, z Německa a z Nizozemí. ÚKZÚZ již  v roce 2020 otestoval české matečnice celého spektra odrůd třešní a višní s negativním výsledkem, Tím bylo vyloučeno  případné šíření viru současným českým rozmnožovacím materiálem.  
  
V rámci rozsáhlého projektu v roce 2021 byla kromě rozsahu výskytu zjišťována data o epidemiologii a riziku šíření choroby v  podmínkách ČR s cílem připravit postup k omezení jejího šíření pro pěstitele. 

Byly odebrány vzorky rozmnožovacího materiálu, vzorky z porostů určených k produkci plodů a vzhledem k tomu, že vir mohou ve venkovním prostředí přenášet některé druhy hmyzu, byl proveden i monitoring a testování možných hmyzích přenašečů viru. 

Ze 125 vzorků odebraných z rozmnožovacího materiálu s původem oček z cizích zemích bylo 15 vzorků původem z Itálie pozitivních na virus maloplodosti. Laboratorně bylo testováno 684 vzorků odebraných z porostů třešní a višní určených k produkci plodů (ze 123 partií a více než 700 stromů) z různých regionů ČR. 

U některých odrůd bylo možné pozorovat vyšší citlivost k viru a měly významnější projevy napadení. Jako podnože lze doporučit množené in vitro, které jsou ve venkovních podmínkách krátkou dobu a je u nich nižší pravděpodobnost nákazy.  

Na základě všech provedených analýz byla získána řada konkrétních výsledků ohledně rozšíření a epidemiologie viru v ČR a formulována předběžná doporučení pro státní správu, ovocnáře i výzkumnou sféru.  
 
V doporučeních je kladen důraz na prevenci před samotnou výsadbou. Pokud totiž dojde k napadení stromu virem způsobujícím maloplodost, nelze strom léčit, je nutné onemocnění předcházet.

Prevence  spočívá  ve výsadbě certifikovaného materiálu, původ roubů a oček by měl pocházet z důvěryhodných zdrojů. V případě nákupu oček a roubů v zahraničí je tak vhodné zvážit testování na virus maloplodosti metodou PCR (Polymerase Chain Reaction - polymerázová řetězová reakce) a případný pozitivní rozmnožovací materiál reklamovat.  

Plné znění doporučení včetně výsledků projektu 2021 shrnuje podrobná zpráva, která je dostupná na webu ÚKZÚZ.  

V roce 2022 plánuje ÚKZÚZ v monitoringu pokračovat, aby byly vyloučeny vlivy ročníku a mohly tak být potvrzeny hypotézy o rozsahu a způsobu šíření viru ve výsadbách třešní a višní. 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

 

Příloha: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZSAHU A VÝSLEDCÍCH CÍLENÉHO PRŮZKUMU VÝSKYTU VIRŮ PŮSOBÍCÍCH MALOPLODOST TŘEŠNÍ A VIŠNÍ V ROCE 2021

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.