Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Úroda chmele je nejnižší za posledních 10 let

1. 12. 2022

Tisková zpráva — Ze sumarizace dat provedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že sklizňový rok 2022 se s celkovou produkcí chmele 4 452 tun řadí k výnosově podprůměrným. Výnos chmelových hlávek výrazně ovlivnily výkyvy počasí v letních měsících, především pak v období kvetení, vývoje a dozrávání chmelových hlávek.

Letošní vegetace byla charakteristická dlouhými suchými obdobími spojenými s vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými, intenzivními srážkami. Větší srážky většinou bouřkového charakteru byly na některých lokalitách zaznamenány až během druhé a především pak začátkem třetí dekády měsíce srpna, ale ty již neovlivnily vývoj a dozrávání chmelových rostlin, ale naopak zkomplikovaly pěstitelům sklizeň.  
 
Vzhledem k uvedenému vývoji počasí byl habitus chmelových rostlin slabší, nasazení hlávek bylo také slabé a vysoké procento hlávek nedosáhlo sklizňové zralosti, což negativně ovlivnilo vedle výnosu také obsah pivovarsky účinných látek. 

Ze sumarizace dat ÚKZÚZ vyplývá, že v Žatecké oblasti došlo v porovnání s rokem 2021 ke snížení  produkce chmele o 3 182,17 tun (t)  na celkových 3176,19 t, což je pokles o 50,05 %. 
 
U Žateckého poloraného červeňáku se snížila produkce o 2 906,71 t, což je pokles o 55,41 %. Průměrný výnos této odrůdy činil 0,72 t/ha. U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 70,58 t, což je pokles o 7,66 t, který činí 9,79 %. Odrůdy Harmonie bylo sklizeno 8,04 t, což je snížení o 6,65 t, tj. o 45,27 %. Odrůda Kazbek se podílela na sklizňovém množství 27,52 t s nárůstem o 14,14 t, tj. o 105,68 %. U odrůdy Premiant je množství sklizeného chmele 161,96 t, oproti loňsku došlo ke snížení o 73,13 t, tj. o 31,11 %. Odrůdy Saaz Late bylo sklizeno 50,06 t, tj. snížení o 11,68 t a 18,92 %. Odrůdy Saaz Special bylo sklizeno 49,66 t, což je pokles o 45,09 t a 47,59 %. Odrůdy Sládek bylo sklizeno 441,84 t, což je pokles o 156,2 t a 26,12 %. 

V Úštěcké oblasti došlo rovněž ke snížení sklizeného množství chmele, a to na celkových  542,8 t, tj. pokles o 406,78 t a 42,84 %. 

Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno 322,26 t, což je snížení o 371,14 t a  53,52 %.  Odrůda Kazbek vykázala sklizňové množství 13,11 t, což je snížení o 1,23 t a 8,58 %. Odrůdy Premiant bylo sklizeno 61,66 t, tj. snížení o 24,35 t a 28,31 %. Sklizeň odrůdy Sládek se snížila o 10,95 t na 116,58 t, tj.  pokles o 8,59 %. U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 27,08 t, což je navýšení o 1,05 t, tj. o 4,03 %. 

V Tršické oblasti se snížila sklizeň chmele na 733,35 t, tj. pokles o 264,43 t a 26,5 %.  
 
Odrůdy Žateckého poloraného červeňáku bylo sklizeno o 35,64 % méně, což je pokles o 257,97 t na současných 465,92 t. U odrůdy Premiant bylo naopak zaznamenáno zvýšení sklizně o 7,45 %, což je nárůst o 5,79 t, na sklizených 83,5 t. Odrůdy Sládek bylo sklizeno o 6,05 % méně, což je snížení o 10,67 t na současných 165,68 t. 

Celkem za Českou republiku můžeme hodnotit sklizňový ročník 2022 jako podprůměrný, s celkovou produkcí chmele 4 452,34 t, tj. nejnižší od roku 2012, a průměrným výnosem  0,90 t z hektaru, který je zároveň nejnižším hektarovým výnosem od roku 2000. Ve srovnání s ročníkem 2021, který byl výnosově nadprůměrný, došlo ke snížení produkce chmele o 3 853,38 t (v roce 2021 bylo sklizeno 8 305,72 t), což je meziroční pokles o 46,39 %. 
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642
 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.