Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

ÚKZÚZ pomohl ekologickému zemědělství v Moldavsku

27. 9. 2023

Tisková zprávaPo šesti letech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) úspěšně zakončil projekt zaměřený na oblast ekologického zemědělství v Moldavsku. Jeho cílem bylo zavedení systému úředních kontrol, související podpora místních laboratoří a zároveň doporučování odrůd vhodných pro ekologické zemědělství.

Od června 2017 se odborníci ÚKZÚZ aktivně podíleli na projektu "Institucionální podpora ekologického zemědělství v Moldavské republice," který podpořila Česká rozvojová agentura (ČRA). V září letošního roku byl tento projekt úspěšně zakončen.

Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil i místopředseda vlády a ministr potravinářského průmyslu a zemědělství Moldavské republiky Vladimír Bolea, zástupce vedoucího mise z Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě Martin Čech a další zástupci příslušných vládních institucí, sdružení výrobců v sektoru ekologického zemědělství, zástupci podnikatelského prostředí a další.

Projekt sehrál klíčovou roli při zavedení úřední kontroly ekologického zemědělství včetně harmonizace s evropskou legislativou a nastavil základ funkčního systému schvalování vstupů do ekologického zemědělství v Moldavsku. Současně významně posílil kompetence laboratoře. Zaveden byl i systém doporučování odrůd vhodných pro ekologické zemědělství.

Klíčoví odborníci ÚKZÚZ předávali své znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy příjemcům projektu prostřednictvím školení, workshopů a seminářů, a to jak v místě realizace projektu v Moldavsku, tak prostřednictvím studijních pobytů v České republice.

Kromě přenosu know-how financovala ČRA vybavení pro moldavskou Státní komisi pro zkoušení odrůd, příslušnou analytickou laboratoř a Národní agenturu pro bezpečnost potravin.

Výsledky této zahraniční rozvojové spolupráce mezi Českou republikou a Moldavskem představuje pro moldavské zemědělství významný potenciál a podmínku dalšího rozvoje z hlediska možnosti zvýšení   produkce a konkurenceschopnosti, ale i rozšíření segmentu odbytu např. v podobě vývozu zemědělské produkce a dalších. 

Posílení role státních organizací, zvýšení jejich efektivity a transparentnosti přinese moldavským zemědělským subjektům lepší přístup k pobídkám a dotacím zaměřeným na podporu ekologického sektoru v Moldavsku.

Zvýšení podílu ekologického zemědělství navíc plně odpovídá prioritám EU pro nové programové období společné zemědělské politiky a rozvoje venkova. Dále je plně v souladu s dlouhodobými plány EU navrženými v rámci Zelené dohody, jejímž cílem je zajistit trvalý přechod k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu hospodářství.

 Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.