Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Sklizeň chmele byla v roce 2023 mírně nadprůměrná

1. 12. 2023

Tisková zprávaVýnos chmelových hlávek v roce 2023 výrazně ovlivnily poměrně příznivé teplotní podmínky a vyšší srážky v závěru vegetace. Po sumarizaci dat provedené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) lze konstatovat, že sklizňový rok 2023 se s celkovou produkcí chmele 6 997 tun řadí k výnosově mírně nadprůměrným.

Letošní vegetace chmele byla ovlivněna velkými výkyvy počasí. Kvůli chladnému jarnímu počasí byl její začátek opožděn. Dlouhá období sucha spojená s následnými vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými, intenzivními srážkami, negativně ovlivnily habitus chmele zejména v lokalitách, ve kterých není možnost doplňkové závlahy.  

Následné silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami v některých lokalitách poškodily stávající porosty včetně konstrukcí, což zejména na Tršicku negativně ovlivnilo u některých odrůd jejich produkci. Poměrně příznivé teplotní podmínky a vyšší srážky v závěru vegetace (druhá polovina července a začátek srpna) pozitivně ovlivnily vývoj a dozrávání chmelových hlávek, což se kladně projevilo na celkové produkci chmele. 

Ze sumarizace dat vyplývá, že v Žatecké oblasti došlo v porovnání s rokem 2022 ke zvýšení  produkce chmele o 2092 tun (t) na celkových 5268,21 t, což je nárůst o 65,87 %. 

U Žateckého poloraného červeňáku se zvýšila produkce o 1743,61 t, což je nárůst o 74,55 %. Průměrný výnos této odrůdy činil 1,29 t/ha.  
U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň  110,98 t, což je nárůst o 40,4 t, který činí 57,24 %.  
Odrůdy Harmonie bylo sklizeno 15,41 t, což je zvýšení o 7,37 t, tj. o 91,67 %.
Odrůda Kazbek se podílela na sklizňovém množství 31,83 t s nárůstem o 4,31 t, tj. o 15,66 %.  
U odrůdy Premiant je množství sklizeného chmele 298,82 t, oproti loňsku došlo ke zvýšení o 136,86 t, tj. o 84,5 %.  
Odrůdy Saaz Late bylo sklizeno 62,78 t, tj. zvýšení o 12,72 t a 25,41 %.  
Odrůdy Saaz Special bylo sklizeno 67,12 t, což je nárůst o 17,46 t a 35,16 %.  
Odrůdy Sládek bylo sklizeno 562,20 t, což je nárůst o 120,36 t a 27,24 %. 

 V Úštěcké oblasti došlo rovněž ke zvýšení sklizeného množství chmele, a to na celkových  884,55 t, tj. nárůst o 341,75 t a 62,96 %. 

Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno 615,69 t, což je zvýšení o 293,43 t a  91,05 %.    
Odrůdy Premiant bylo sklizeno 79,24 t, tj. zvýšení o 17,58 t a 28,51 %.
Sklizeň odrůdy Sládek se zvýšila o 26,74 t na 143,32 t, tj.  nárůst o 22,94 %.  
U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 31,01 t, což je navýšení o 3,93 t, tj. o 14,51 %. 

 V Tršické oblasti se zvýšila sklizeň chmele na 844,71 t, tj. nárůst o 111,36 t a 15,19 %.  
 
Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno o 35,89 % více, což je nárůst o 167,22 t na současných 633,14 t.  
U odrůdy Premiant bylo naopak zaznamenáno snížení sklizně o 11,78 %, což je pokles o 9,84 t, na sklizených 73,66 t.  
Odrůdy Sládek bylo sklizeno o 25,1 % méně, což je snížení o 41,58 t na současných 124,10 t. 

Celkem za Českou republiku můžeme hodnotit sklizňový ročník 2023 jako mírně nadprůměrný, s celkovou produkcí chmele 6 997,47 t a průměrným výnosem 1,44 t z hektaru. Ve srovnání s ročníkem 2022 došlo ke zvýšení produkce chmele o 2545,13 t (v roce 2022 bylo sklizeno 4452,34 t), což je meziroční nárůst o 57,16 %. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí , 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.