Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Letošní sklizeň chmele se řadí k těm průměrným

6. 12. 2020

Tisková zpráva — Již v průběhu vegetačního období chmele, které provázel nevyrovnaný průběh počasí, se očekávala nižší sklizeň než v roce 2019. To, že se letošní rok řadí k výnosově průměrným, potvrdila sumarizace prohlášení pěstitelů chmele provedená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

Větší úhrn srážek během května a června ovlivnil habitus chmelových rostlin, rostliny byly většinou mohutné a v řádku propojené, tvořící téměř souvislou stěnu. V prvních dvou dekádách srpna denní teplota opakovaně překračovala 30 °C a současně výrazně klesala noční teplota. Tento výkyv teplot působil velmi negativně na růst a vývoj hlávek.

Negativní bylo i rozprostření dešťových srážek během měsíce srpna, kdy výrazně větší množství srážek v úhrnu bylo zaznamenáno až v poslední dekádě tohoto měsíce, tedy během sklizně, což již nemělo žádný vliv na růst hlávek, pouze to ztížilo sklizeň chmele.

V Žatecké oblasti došlo v porovnání s rokem 2019 ke snížení produkce chmele o 953,75 t na celkových 4322,78 t, což je pokles o 18,08 %.

U Žateckého poloraného červeňáku se snížila produkce o 748,34 t, což je snížení o 18,01 %. Průměrný výnos této odrůdy činil 1,03 t/ha. U odrůdy Agnus byla zaznamenána sklizeň 83,88 t, což je pokles o 27,08 t tun, který činí 24,41 %.

Odrůdy Harmonie bylo sklizeno 11,87 t, což je snížení o 7,48 t, tj. o 39,66 %. Odrůda Kazbek se podílela na sklizňovém množství 31,65 t s poklesem 33,61 t, tj.  51,5 %. U odrůdy Premiant je množství sklizeného chmele 197,53 t, oproti loňsku došlo ke snížení o 4,98 t, což je pokles o 2,46 %. Odrůdy Saaz Late bylo sklizeno 66,61 t, tj. snížení o 30,74 t a 31,58 %. Odrůdy Saaz Special bylo sklizeno 62,14 t, což je pokles o 22,04 t a 26,18 %. Odrůdy Sládek bylo sklizeno 446,59 t, což je snížení o 66,9 t a 13,03 %.

V Úštěcké oblasti došlo rovněž ke snížení sklizeného množství chmele, a to na celkových 725,74 t, tj. snížení o 207,85 t a 22,26 %.

Odrůdy Žatecký poloraný červeňák bylo sklizeno 535,24 t, což je snížení o 168,23 t a 23,91 %.  Odrůda Kazbek vykázala sklizňové množství 11,63 t, což je snížení o 2,5 t a 17,69 %. Odrůdy Premiant bylo sklizeno 71,4 t, tj. snížení o 22,53 t a 23,99 %. Sklizeň odrůdy Sládek se snížila o 13,55 t na 87,64 t, tj.  pokles o 13,39 %.

V Tršické oblasti se rovněž snížila sklizeň chmele na 876,41 t, což je pokles o 58,18 t a 6,23 %. 

Odrůdy Žateckého poloraného červeňáku bylo oproti loňsku sklizeno o 8,06 % méně, což je pokles o 49,54 t na současných 564,94 t. U odrůdy Premiant byl zaznamenáno naopak zvýšení sklizně o 1,17 %, což je navýšení o 0,94 t, na sklizených 81,34 t. Odrůdy Sládek bylo sklizeno o 0,93 % méně, což je snížení o 2,02 t n na současných 215,24 t.

Celkem za Českou republiku můžeme hodnotit sklizňový ročník 2020 jako jeden z průměrných,  s celkovou produkcí chmele 5924,93 t a průměrným výnosem 1,19 t z hektaru. Ve srovnání s ročníkem 2019 došlo ke snížení produkce chmele o 1219,81 t (v roce 2019 bylo sklizeno 7144,71 t), což je meziroční pokles o 17,07 %.
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.