Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Aktualizace podmínek aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

8. 2. 2024

Tisková zprávaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upravuje  možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Povoleny jsou aplikace rodenticidů ve zvýšené dávce do nor, a to do 6. června 2024. 

Z výsledků monitoringu výskytu hraboše polního, který inspektoři ÚKZÚZ prováděli v zimních měsících (listopad 2023 – leden 2024), vyplývá přetrvávající stav nadlimitních výskytů hraboše polního. V tomto období celorepublikový průměr neklesl pod 820 AVN/ha. Zjištěné hodnoty tak představují vysoké riziko vzniku hospodářských škod ozimých i krmných plodin v jarním období. 

ÚKZÚZ v reakci na aktuální stav populací hraboše polního zejména na Moravě a ve východních Čechách, kde průměrné hodnoty dosahují 5 až 11násobku prahu škodlivosti, přistupuje  k prodloužení možnosti aplikace rodenticidů ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar při aplikaci do nor. 

Vydává nařízení o povolení kontrolovaného použití přípravku na ochranu proti hraboši, kdy účinnost nařízení v případě přípravku Stutox II začíná  8. února 2024 a u přípravku Ratron GW 28. února 2024 (naváže na nařízení pro Ratron GW, jehož platnost trvá do 27. února 2024). Platnost nařízení u obou přípravků končí  6. června 2024. 

Aplikace těchto přípravků musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději 3 dny před jejím zahájením. ÚKZÚZ bude provádět kontroly dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.  

V souvislosti s vydaným nařízením připomínáme zemědělcům, že aplikace nesmí být prováděna v rozporu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, například zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy. Aplikace musí být prováděna pouze osobou disponující tzv. odbornou způsobilostí podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, tedy řádně proškolená k nakládání s přípravky na ochranu rostlin.  

ÚKZÚZ bude i nadále provádět monitoring výskytu populací hraboše polního. 

Průběžná data z monitoringu hraboše pravidelně zveřejňuje na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ, vyhodnocení měsíčních dat výskytu hraboše pak formou Aktualit nebo tiskových zpráv na webu ÚKZÚZ.  

 Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Výskyt hraboše polního v lednu 2024 | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.