Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Testování zásilek dřevin při dovozu ze třetích zemí

31. 10. 2023

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření testování dřevin určených k dalšímu pěstování (oček, roubů, řízků, výpěstků), původem ze třetích zemí. Toto opatření je zavedeno od 1. listopadu 2023. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit.

Úprava se týká testování zásilek dřevin určených k dalšímu pěstování (oček, roubů, řízků, výpěstků) - dále jen „dřevin“ - původem ze třetích zemí, podrobených dovozní rostlinolékařské kontrole, prováděné ÚKZÚZ v místech vstupu zásilek do Evropské unie.

V případě zásilek dřevin, které musí být při dovozu ze třetích zemí dle platné legislativy EU (prováděcího nařízení Evropské komise 2019/2130 ) opatřeny rostlinolékařským osvědčením, a které podléhají v plném rozsahu dovozní kontrole, je testování  prováděno v rámci průzkumu výskytu regulovaných škodlivých organismů, v době provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Testování tak nebude součástí dovozní kontroly. Náklady na vlastní odběr vzorku a testování ponese v těchto případech ÚKZÚZ.

Testování je zaměřeno na odhalení případné přítomnosti karanténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie, a v případě nekaranténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie pouze na rozmnožovacím materiálu dřevin.  
 
V případě odběru a testování vzorku není výsledek kontroly celé zásilky vázán na výsledek testu a dotčená zásilka může být bez ukončeného testování propuštěna do navrhovaného celního režimu.

ÚKZÚZ v těchto případech bude využívat ustanovení zvláštního právního předpisu EU (prováděcího nařízení Evropské komise 2019/2130). Důvodem je vysoké riziko poškození dřevin v případě jejich skladování po dobu testování v nevyhovujících podmínkách nebo po delší dobu.

Rozsah vzorkování a testování dřevin je pro dotčené rody a druhy stanoven dle míry rizika zavlečení příslušných patogenů a škůdců, zejména s přihlédnutím k místu původu partií, a je spolu s dalšími podrobnostmi uveden na webu v části Dovoz a vývoz rostlin.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.