Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Stav hraboše polního v srpnu 2023

7. 9. 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další nárůst hraboše polního v letních měsících. Populace neklesly ani po sklizni hlavních plodin a následné kultivaci polí. Z červencového celorepublikového průměru 542 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) hodnoty stouply na 603 AVN/ha, což představuje 3násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoce ohrožené jsou okresy v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. Vysoké počty jsou dále zjišťovány i na Třebíčsku, Kolínsku nebo Ústeckoorlicku.

Polovina srpnových výstupů monitoringu zahrnovala pozorování ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin, část pozorování byla provedena i v sadech a vinohradech. Druhá polovina pozorování proběhla v nesklizených polních plodinách na strništích nebo ve výdrolech sklizených plodin či v nových osevech řepky.  

Hodnoty výskytu v krmných a trvalých kulturách dosáhly v průměru 732 AVN/ha, což odpovídá 3,7násobku prahu škodlivosti, který pro letní období představuje hodnotu 200 AVN/ha. Tato čísla představují vysoké ohrožení pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.   

V nesklizených  jednoletých kulturách, i v nových osevech, se průměrné hodnoty populací pohybovaly na úrovni 423 AVN/ha, což odpovídá 2,1násobku prahu škodlivosti. Od července tak hodnota v těchto plodinách představuje více než trojnásobné navýšení populací.  

Škody hrabošem zjišťované už při sklizni obilovin dosahovaly různé úrovně (od několika jednotek až po desítky procent) v závislosti na lokalitě. V současnosti jsou patrné  škody na okrajích pozemků i plošná poškození v krmných plodinách, výdrolu řepky nebo obilninách, a to jak v oblastech Moravy, tak na Vysočině.  

Vysoce ohrožené jsou stále okresy Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, kde jsou extrémní počty aktivních nor tj.  průměrné hodnoty 1639, 1293 a 1276 AVN/ha. Tyto  počty  byly inspektory ÚKZÚZ  zaznamenány nejen na strništích a výdrolech ozimých plodin, ale i na plochách s víceletými krmnými pícninami a vzcházejícími porosty meziplodin; hodnoty přesahovaly úroveň 2 000 AVN/ha (10násobek prahu škodlivosti).   

Na základě výše zmíněného byla po domluvě se SZIF umožněna pro zemědělce v ohrožených okresech výjimka ze závazných opatření ponechat plochy v ohrožených okresech bez osetí meziplodinou, případně po vysetí meziplodiny nebo ozimu použít přípravky na ochranu rostlin. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ.  

ÚKZÚZ nedoporučuje zemědělcům vysévat letní meziplodiny v  oblastech s vysokým výskytem hraboše.  V těchto  rizikových lokalitách doporučuje po zasetí ozimů chránit porosty aplikací rodenticidů a zvážit, zda jsou pro oblasti s nárůstem počtu hrabošů (tj. jižní a střední Morava, severozápadní Čechy, Polabí) vhodné technologie podplodin a krycích plodin, které podporují výskyt tohoto škůdce.   

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Přílohy

Grafy výskytu hraboše polního - srpen 2023

Stáhnout (pdf, 230 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.