Kategorie 6.6. intenzivní chovy drůbeže a prasat

Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících), 2016

24. 11. 2016
Kategorie 6.6 – Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic (kategorie prasnice a prasnice březí). Funkční úkol zahrnuje naměření emisí amoniaku v závislosti na fyziologických projevech zvířat a vlivu použitých technologií v chovech kategorií prasnice březí a prasnice (kojící) a z toho vyplývající přepočet emisních faktorů v souvislosti s možnými dopady Závěrů o BAT – v nastavení…

ZPRÁVA O OTESTOVÁNÍ VLIVU VYBRANÉHO ADITIVA V KRMNÉ SMĚSI NA SNÍŽENÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ UŽITKOVOSTI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (České Budějovice 2014, závěrečná zpráva)

3. 2. 2015
Zpráva obsahuje popis různých aditivních látek, jejich účinek na organismus a experimentální měření.

NÁVRH METODIKY MĚŘENÍ EMISÍ PRACHOVÝCH ČÁSTIC V CHOVECH DRŮBEŽE VE VZTAHU K INTEGROVANÉ PREVENCI A OMEZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ (České Budějovice 2014)

3. 2. 2015
V odborné práci je uveden správný metodický návod na měření koncentrací prachových částic, teploty a vlhkosti vzduchu.

Funkční úkol: Překlad referenčního dokumentu pro intenzivní chovy drůbeže a prasat (BREF – IRPP) se zaměření na nejlepší dostupné techniky (BAT) r.2013

7. 8. 2014
Pracovní překlad 2. návrhu z r.2013 referenčního dokumentu pro intenzivní chovy drůbeže a prasat.

Funkční úkol: Metodika měření emisí amoniaku a oxidu uhličitého v chovech prasat ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění

7. 8. 2014
Odborná práce obsahuje návod a postup při měření koncentrací zátěžových a skleníkových plynů.

Metodika měření NH3 a CO2 v chovech drůbeže ve vztahu k IPPC

19. 1. 2012
Metodika měření amoniaku (NH3) a oxidu uhličitého (CO2) v chovech drůbeže ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění (IPPC).

Odborné vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik při plánované rekonstrukci zařízení „Farma pro chov prasat “

18. 1. 2010
Předložená studie se zabývá posouzením aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) před plánovanou rekonstrukcí technologických celků na farmě chovu prasat pro zařízení, pro které bylo v minulosti vydáno integrované povolení provozu s jeho následnou aktualizací. Zároveň jsou v této studii uvedeny již předběžné poznatky po cca jednoročním zkušebním provozu.

Studie o využití biotechnologických postupů při snižování emisí amoniaku ve velkochovech drůbeže a prasat

18. 1. 2010
Každoročně zpracovávané emisní inventury jsou mj. důležitým vstupním zdrojem informací pro emisní modelování na různých stupních úrovně (lokální, národní či mezinárodní) a pro vytváření národních strategií ochrany ovzduší.
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.