přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Schvalování programů použití kalů na zemědělské půdě

Právní regulace

Schválení programů použití kalů se řídí § 68 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Lhůta pro schválení programů kalů se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Standardní doba pro vydání rozhodnutí je 30 dní od zahájení řízení.

Pokud program nebude obsahovat všechny povinné informace potřebné k rozhodnutí, je účastník povinen tyto podklady na vyzvání ústavu doplnit a řízení bude přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

Proces schválení programu použití kalů na zemědělské půdě nepodléhá žádnému správnímu poplatku.

Důležité informace:

Způsoby podání žádosti: 

  • podrobné informace zde

Potřebné formuláře:

 

Kontakt:

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Jaroslav Houček 257 294 218
737 267 194
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Kamila Hofbauerová 257 294 290
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Jakub Kovářík 257 294 215
734 784 296
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Jiří Hrma 257 294 214
737 267 140
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Bc. Kamila Řebíčková 257 294 214
737 485 195
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Šárka Buráňová, Ph.D. 257 294 216
730 546 167
Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Jana Meitská 257 294 217
737 267 367