Seznam doporučených odrůd

Poskytují objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech a vhodnosti pro pěstební podmínky ČR. Pěstitelům, zpracovatelům a dalším uživatelům usnadňují orientaci v širokém sortimentu odrůd nabízených na trhu.

 

Komise pro Seznam doporučených odrůd:Co je SDO a kdo se na systému podílí

ÚKZÚZ byl na základě § 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pověřen Ministerstvem zemědělství u vybraných plodin prováděním pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Následně ÚKZÚZ uzavřel smlouvy s tzv. garanty (Agrární komora ČR, APZL, LS ČR, SPCC, SPTJS, SPZO, ÚBS a VÚPS), kteří zejména finančně prostřednictvím dotačního titulu 9.A.b.4), zajišťují zkoušení na pracovištích mimo ÚKZÚZ. Byly jmenovány odborné komise pro jednotlivé plodiny nebo skupiny plodin, které projednávají veškerou problematiku týkající se zkoušení odrůd pro Seznam doporučených odrůd včetně doporučení odrůd.

Zkoušení odrůd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádění zkoušek užitné hodnoty. Odrůdy jsou nejprve hodnoceny v rámci zkoušek pro registraci ÚKZÚZ. Po registraci odrůdy může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd. Podle délky zkoušení a dosažených výsledků ve zkouškách je pak odrůdě na základě výchozích kritérií pro doporučování přidělena kategorie doporučení.

Plodiny zařazené do zkoušek SDO

  • ječmen jarní, ječmen ozimý, oves pluchatý, pšenice setá ozimá, tritikale ozimé
  • hrách polní, sója
  • len, řepka jarní, řepka ozimá
  • brambor konzumní, brambor pro výrobu škrobu, cukrovka
  • ječmen jarní, pšenice jarní, pšenice ozimá v režimu ekologického zemědělství

Termíny

Termíny pro podání žádosti, termíny a místa dodání rozmnožovacího materiálu jsou shodné s údaji pro zkoušky užitné hodnoty viz Informace k registraci odrůdy.

Výjimku tvoří cukrovka:

  • podání žádosti do 15.2.
  • dodání rozmnožovacího materiálu do 17.3.
  • místo dodáni rozmnožovacího materiálu - zkušební stanice Čáslav, Filipov 19, 286 01 Čáslav

Podací místa

ÚKZÚZ - Národní odrůdový úřad, Oddělení správní
Tel.: 543 548 237, 543 548 222, Fax: 543 212 440, E-mail: nou@ukzuz.cz

ÚKZÚZ - Národní odrůdový úřad, referát Státní odrůdové knihy
Tel.: 257 294 209, 257 294 305, Fax: 257 294 293, E-mail: nou.praha@ukzuz.cz

 

Seznamy doporučených odrůd (SDO)

Seznam doporučených odrůd

25. 11. 2014
Poskytují objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech a vhodnosti pro pěstební podmínky ČR. Pěstitelům, zpracovatelům a dalším uživatelům usnadňují orientaci v širokém sortimentu odrůd nabízených na trhu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.