Národní odrůdový úřad

  • Uděluje ochranná práva k odrůdám rostlin.
  • Registruje odrůdy.
  • Vede Státní odrůdovou knihu a vydává každoročně seznam registrovaných odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize.
  • Kontroluje vlastnosti registrovaných a chráněných odrůd, kontroluje jejich udržování
  • Organizuje zkoušky pro Seznam doporučených odrůd.
  • Zveřejňuje informace o odrůdách.
  • Na základě pověření Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) provádí zkušební činnosti v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u vybraných druhů rostlin.
  • Zastupuje Českou republiku v Mezinárodní unii na ochranu nových odrůd (UPOV).

 

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 378/2010 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška 449/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Účinnost od: 1. 10. 2006

Stáhnout PDF

Zákon 408/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění...

Účinnost od: 1. 2. 2001

Stáhnout PDF

Zákon 219/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Účinnost od: 30. 8. 2003

Stáhnout PDF

Zákon 78/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Účinnost od: 25. 2. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 209/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Účinnost od: 27. 4. 2004

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.