Informace pro registrované provozovatele technických zařízení (sušáren) a výrobce dřevěných obalů

2. 10. 2018

Na základě novely č. 299/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb.

Vážení registrovaní provozovatelé technických zařízení (sušáren) a výrobci dřevěných obalů,

v prosinci loňského roku (15.12.2017) jsme Vás prostřednictvím dopisu informovali o novelizaci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona (č. 299/2017 Sb.) nabyla účinnosti 1. 12. 2017, a přinesla některé výrazné změny i na úseku registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (dále „sušárny“) a výrobců dřevěného obalového materiálu.  Zásadní změnou, která má přímý vliv na činnost registrovaných subjektů je, že platnost všech osvědčení, která byla vydána dříve ještě Státní rostlinolékařskou správou nebo nověji ÚKZÚZ v termínech do 30.11.2017,  bude ukončena 31.12.2018! O důvodech této změny jsme několikrát informovali.

Dle novely zákona běží od 1.12.2017 do 31.12.2018 přechodné období, ve kterém musí požádat o provedení prodloužení nebo obnovu registrace všechny subjekty, které budou mít v úmyslu po 1.1.2019 v činnosti na úseku dřevěných obalů pokračovat, tzn. ošetřovat dřevo metodou HT, vyrábět a označovat dřevěný obalový materiál podle ISPM č. 15.

Protože do konce přechodného období už zbývají pouze tři měsíce, upozorňujeme všechny registrované osoby, které dosud nekontaktovaly ÚKZÚZ nebo nezaslaly vyplněné žádosti o prodloužení/obnovu registrace, aby tak neprodleně učinily.

Vzhledem ke skutečnosti, že takových subjektů je ještě celá řada, a provedení řízení  vyžaduje určitý čas, zašlete nebo kontaktujte ÚKZÚZ co nejdříve (ideálně neprodleně).  Žádosti, které ÚKZÚZ neobdrží do konce listopadu 2018, nebudou již v termínu vyřízeny.  

Činnost subjektů, které nebudou mít platnou registraci dle nových požadavků,  bude od 1.1.2019 považována za neoprávněnou!  

Subjekty, které nebudou do 31.12.2018 nově registrovány, budou ze seznamu ÚKZÚZ vyřazeny, a budou muset projít celým procesem registrace jako každý nový subjekt, tzn. že žádosti subjektů podané v novém roce (po 1.1.2019) budou vyřízeny jako kompletní registrace nového subjektu s přidělením nového evidenčního čísla pro značku IPPC (dříve přidělená registrační čísla budou neplatná, dřevěný obalový materiál označený těmito čísly bude považován za nelegálně vyrobený a bude nařízena jeho likvidace kdekoliv v oběhu).

Subjekty, které byly registrovány/re-registrovány od 1.12.2017 do současnosti se tato informace netýká.


V případě dotazů se obracejte na:

Ing. Petr Harašta Ph.D.
mob. 724 207 924
petr.harasta(at)ukzuz.cz
Ing. Jarmila Černá
mob. 724 146 530
jarmila.cerna(at)ukzuz.cz

 

Ve formulářích ke stažení naleznete vše potřebné a rovněž přikládáme odkaz na novelu zákona s vyznačením příslušné úpravy.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.