Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.

Pro vystavení rostlinolékařského pasu u původu kulatiny dovezené z jiného členského státu (ČS) platí nová povinnost žadatele.  Ten je povinen předložit inspektorům ÚKZÚZ doklad vydaný rostlinolékařskou službou země původu kulatiny, tedy předvývozního osvědčení (pre-export certificate) s kompletními údaji o ošetření. 

Nelze již uznávat samostatné fumigační protokoly, které jsou vystaveny v jiném ČS. Pravost předvývozního osvědčení bude vždy ověřována v zemi vystavení.  

Pokud bude fumigace prováděna na území ČR u dřeva dovezeného z jiného ČS, musí být datum a místo její provedení předem (nejpozději spolu s žádostí o vystavení rostlinolékařského osvědčení) oznámeno ÚKZÚZ, aby bylo možné uskutečnit kontrolu provedení ošetření na území ČR. K zásilce musí být i v tomto případě přiloženo předvývozní osvědčení vydané rostlinolékařskou službou v zemi původu s garancí původu dřeva (kulatiny). Pouze za  těchto podmínek je možné vydat  rostlinolékařské osvědčení ze strany ÚKZÚZ. 

Připomínáme, že v případě zjištění hrubých nebo opakovaných nedostatků při nakládkách - neošetřování, nedostatečná dávka, neoznačení kontejnerů, neutěsnění, fumigace za nízkých teplot, značného znečištění kmenů, bude tato záležitost řešena s konkrétním vývozcem a může vést i k zastavení vystavování rostlinolékařských dokladů, a to pro veškerý vývoz daného vývozce (žadatele) na celém území ČR. 

Aktuální průběh počasí umožňuje dostatečnou účinnost přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům dřeva, proto bude ÚKZÚZ od 20. března akceptovat provedení fumigace dřeva v kontejnerech  ve venkovním prostředí.  

Shrnutí aktuálních fytosanitárních podmínek k exportu dřeva do třetích zemí naleznou vývozci na webu ÚKZÚZ.
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.