Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2019

3. 9. 2020

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.   

Z celkového počtu 3 996 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2019 se České republiky týkalo celkem 276 oznámení. Počet oznámení v kategoriích Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinka byl v České republice v poměru 125 : 142 : 9 : 0. Nejvíce oznámení (91 %) se týkalo potravin, 5 % oznámení se týkalo krmiv a 4 % tvořila oznámení týkající se materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami (FCM). 

Z celkového počtu 276 oznámení bylo v roce 2019 Českou republikou přijato 162 oznámení (59 %), 110 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu (40 %) a 4 oznámení byla odeslána jako výsledek kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí (1 %).  

V roce 2019 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, přičemž se jednalo o výskyt patogenních mikroorganismů, nadlimitní obsahy reziduí veterinárních léčiv, nedostatečné kontroly, přítomnost těžkých kovů, cizích těles a nedostatky ve značení či složení potravin. 

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly doplňky stravy a nové potraviny. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořila přítomnost nepovolených chemických látek, nepovolených složek a nových potravin. Dále byla zjištěna v této kategorii také přítomnost průmyslových kontaminantů, biokontaminantů, nedeklarovaných alergenů, patogenních mikroorganismů, vysoký obsah některých chemických látek a problémy se značením.  

Třetí nejvyšší počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy se jednalo zejména o nadlimitní nálezy mykotoxinů a reziduí pesticidů, dále pak o přítomnost cizích těles a o vysoký obsah přídatných látek či problémy se značením.  

Celkový počet oznámení za rok 2019 je výrazně vyšší ve srovnání s rokem předchozím (navýšení o 85 případů, tedy o 45 %). Tato skutečnost je dána mnohem vyšším počtem oznámení odeslaných jako výsledek kontroly trhu (110 v roce 2019 ve srovnání s 43 v roce 2018).

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.   

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.