Analýza BAT kategorie 6.6 (velkochovy prasat a drůbeže)

11. 7. 2006

Stav implementace BAT v českých velkochovech drůbeže a prasat za období od 1. 1. 2003 do současnosti.

Vydal: Ministerstvo zemědělství
Cílem analýzy je zhodnotit stav implementace BAT v českých velkochovech drůbeže a prasat za období od 1. 1. 2003 do současnosti v oblastech 
 • Zásady správné zemědělské praxe
 • Krmné techniky
 • Hospodaření s vodou
 • Hospodaření s energií
 • Snížení emisí z ustájení
 • Skladování exkrementů
 • Zpracování exkrementů
 • Zapravení exkrementů
 • Balení vajec
 • Chlazení vajec
 • Národní BAT
Základem analýzy jsou dostupné technologické, environmentální a ekonomické charakteristiky velkochovů drůbeže a prasat v ČR.
Zdrojem informací byla databáze České informační agentury životního prostředí o BAT ve velkochovech drůbeže a prasat v ČR, které prošly procesem integrovaného povolování. Jiné (publikované) zdroje informací jsou uvedeny přímo v textu (seznam literatury).
 
Podle přílohy č. 1 zákona o IPPC č. 76/2002 Sb., kterým byla do české legislativy zavedena Směrnice Rady 96/61/EC, o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) jsou za velkochovy považována zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než
 
a) 40 000 kusů drůbeže
b)   2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg živé hmotnosti)
c)      750 kusů prasnic
 
 
V souboru analyzovaných velkochovů drůbeže a prasat v celkovém počtu 95 zařízení byly hodnoceny následující kategorie. 
 • Výkrm kuřecích brojlerů          29 zařízení (farem)
 • Užitkový chov kuřic a nosnic     2 zařízení
 • Rozmnožovací chov slepic        3 zařízení
 • Užitkový chov kuřic                  4 zařízení
 • Užitkový chov nosnic               4 zařízení 
 • Výkrm prasat                         28 zařízení (farem)
 • Chov prasnic                          11 zařízení
 • Výkrm prasat a chov prasnic   14 zařízení 
Nejlepší dostupné techniky (BAT) z hlediska technického, ekonomického a environmentálního jsou popsány a shrnuty v doporučujícím referenčním dokumentu BREF „Intenzívní chov drůbeže a prasat“ (překlad z července 2002). Jsou rozčleněny celkem do osmi oblastí v chovech drůbeže a do osmi oblastí v chovech prasat.
Pro porovnání BAT balení a chlazení vajec bylo využito návrhu doporučující průběžné verze referenčního dokumentu BREF „BAT v průmyslu potravin, nápojů a mléka“ (překlad z května 2003) – kapitola výběr materiálů. BAT prezentované v BREF jsou na základě hodnocení emisí a spotřeb spojených s užíváním BAT považovány za vhodné pro zemědělský sektor jako celek a v mnoha případech odrážejí současnou výkonnost zemědělských zařízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.