Výroční zpráva za rok 2005 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 6-16230-2005

18. 7. 2006

Smlouva o dílo uzavřená mezi MZe ČR a VÚVč v Dole k řešení problematiky léčebných technologií chorob včel.

Úspěšné tlumení varroázy je základním předpokladem pro účinnou ochranu včelstev před všemi ostatními nákazami. Zejména šíření neléčitelných viróz je přímo závislé na početnosti populací roztoče Varroa destructor ve včelstvech.

V ČR je stav varroázy stabilizován, po velkou část roku se daří udržovat varroázu v předklinickém stadiu, nedochází k hromadným úhynům včelstev. Vysokou účinnost stávajících léčiv ohrožuje potenciální vznik rezistence roztočů eventuálně přechod rezistentních populací roztočů ze zahraničí. Nebezpečí rezistence čelíme jednak likvidací potenciálních nositelů rezistence doléčením včelstev v bezplodovém období na základě organizované rotace účinných látek a testováním náhradních léčiv pro případ výskytu plošné totální rezistence.

V roce 2005 jsme zpracovali konečné výsledky monitoringu rezistence za rok 2004 a provedli monitorovací křížové pokusy účinnosti acrinathrinu, fluvalinatu a amitrazu. Totální ani plošná rezistence nebyla prokázána. Jako náhradní léčivo pro podletní období byl testován thymol v zahraničním přípravku API VAR LIFE® a v krystalické formě po aplikaci ve speciálním rámku. Thymol vykázal nižší účinnost a více negativních vedlejších účinků než dosud používaný Gabon PA 92.

Výzkum tlumení dalších nemocí včel,  moru plodu a zvápenatění plodu pokračoval laboratorním a terénním testováním diagnostických, léčebných a desinfekčních postupů.

V Dole, 24.11.2005  

Dr.Ing. František Kamler - ředitel VÚVč Dol  
Ing. Dalibor Titěra, CSc - vedoucí odd. výzkumu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.