Záraz a zapeření - obecné stanovisko MZe

20. 1. 2020

Na základě dotazů, zda zapeření zvěře pernaté nebo záraz zvěře srstnaté jako způsob usmrcení postřelené lovené zvěře je, či není porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), Ministerstvo zemědělství sděluje následující stanovisko.

Byla-li zvěř poraněna při lovu (výkon práva myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), a došlo k zárazu či zapeření, šlo primárně o usmrcení podle § 5, odst. 2, písm. d), zákona na ochranu zvířat. Použití chladné zbraně ve výše uvedených případech není zakázanou metodou usmrcování zvířat vyjmenované v § 5 odst. 5 zákona na ochranu zvířat, a není považována za ubodání ve smyslu § 5 odst. 5 písm. c) zákona na ochranu zvířat.

Přerušení míchy a destrukce mozku vedou k okamžité smrti zvířete, proto nelze záraz nebo zapeření považovat za ubodání ve smyslu § 5, odst. 5, písm. c) zákona na ochranu zvířat.

Pro provedení zárazu považujeme za vyhovující použití vhodného loveckého nože. Pro provedení zapeření považujeme za nevhodné tradiční použití brku, a to z důvodu nedostatečné pevnosti a možnosti zlomení, čímž nemusí dojít k okamžitému usmrcení. Za odpovídající považujeme použití dostatečně ostrého bodce vhodného průměru, z mechanicky odolného materiálu.

Použití střelné zbraně k usmrcení poraněné zvěře je možné pouze v případech, kdy nedojde k ohrožení lidí, případně dalších zvířat (lovečtí psi), a to pouze loveckou zbraní s vhodnou ráží.

Ministerstvo zemědělství v této věci dále uvádí, že se jedná o stanovisko Ministerstva zemědělství, které není právně závazné, jelikož k poskytnutí závazného výkladu právního předpisu je v právním prostředí České republiky oprávněný toliko soud v konkrétním případě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.