Dotace a programy

Finanční podpora hospodaření v lesích a myslivosti je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Oblast finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je dále upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku, vyhotovení lesních hospodářských plánů a ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci.

Podle zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb a finančních příspěvků.  Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány zejména na zlepšování životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře, chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, snižování početních stavů některých druhů zvěře či na ozeleňování krajiny.

Podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční podporu shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a provozování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Tyto dotace jsou poskytovány na podporu genových základen a podporu zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, ortetů, klonů, semenných sadů a směsí klonů) a na podporu zřízení a činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

1. 7. 2020
Ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích a žádosti o poskytnutí příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho podání příslušnému podacímu místu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.