Certifikace produkce chmele

Certifikace produkce chmele zahrnuje označování a ověřování produkce chmele

ÚKZÚZ zajišťuje certifikaci chmele v České republice. Certifikací je garantován našim i zahraničním odběratelům původ a kvalita chmele. Tento proces zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu ústavem. Certifikován je pouze chmel pocházející z chmelařských oblastí, který splňuje kvalitativní požadavky EU a chmelové produkty vyrobené z něj. Dosavadní způsob certifikace se příznivě promítá do zahraničního obchodu s chmelem (75–80% produkce chmele je exportováno, z toho 60% na asijské trhy). Přínosem současného způsobu certifikace chmele je také vysledovatelnost produktu, na což je kladen v celém potravinovém řetězci stále větší důraz.

Dne 16.12.2022 byla publikována ve Sbírce zákonů vyhláška č. 406/2022 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška (Příloha 2 bod 5) mění výši náhrady nákladů za ověřování chmele za každých i započatých 1000 kg na 400 Kč.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Dr. Ing. Zdeněk Chromý vedoucí oddělení Zdenek.Chromy(at)ukzuz.cz 415 778 119

Přílohy

Mapa Chmelařské oblasti a chmelařské polohy v České republice

Stáhnout (pdf, 5 MB)

Stanovisko ÚKZÚZ k mezinárodnímu označování chmele

Stáhnout (pdf, 519 kB)

Stanovisko ÚKZÚZ k mezinárodnímu označování chmele (EN)

Stáhnout (pdf, 515 kB)

Mezinárodní kódy odrůd chmele pěstovaných v ČR a chmelařských oblastí ČR

Stáhnout (pdf, 43 kB)

Mezinárodní kódy odrůd chmele pěstovaných v ČR a chmelařských oblastí ČR (EN)

Stáhnout (pdf, 44 kB)

Žádost o přidělení označovacích štítků pro sklizeň chmele ročníku...

Stáhnout (doc, 52 kB)

Prohlášení producenta o počtu a váze označených obalů s chmelem podle katastrálních území a odrůd chmele

Stáhnout (doc, 53 kB)

Žádost o ověření chmele a chmelových produktů

Stáhnout (doc, 50 kB)

Žádost o ověření chmele a chmelových produktů dovezených ze zěmě, která není členským státem EU (třetí země)

Stáhnout (doc, 50 kB)

Související formuláře

Česká republika jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele

15. 6. 2022
Tisková zpráva — Česká republika letos jako první země na světě zavádí označování chmele podle systému přijatého na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) a schváleného všemi 34 členskými státy, které zastupují více než 98 % ploch pěstování chmele na světě.
Stáhnout (pdf, 116 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.