Antimikrobiální rezistence - zpráva za rok 2023

28. 11. 2023

Předkládaná zpráva navazuje na první, analytický dokument, zpracovaný v roce 2019 a je dalším dokumentem zahrnujícím výsledky a experimentální data zpracované v rámci plnění jednoho z cílů Akčního plánu Národního antibiotického programu (AP NAP) schváleného na období 2019–2022. Náplní uvedeného cíle je zformulovat rámec pro sledování environmentální zátěže (půda) v důsledku rezistence k antimikrobikům u bakterií a reziduí antimikrobních léčivých látek používaných v chovech hospodářských zvířat.
Primární náplní řešeného projektu byly mikrobiologické rozbory, konkrétně stanovení přítomností genů rezistence na fluorochinolony v různých částech drůbeží farmy, v orgánech kuřat a následně také v samotné podestýlce. V rámci řešení projektu byla dále testována účinnost fermentace na odstranění genů rezistence, rezistentních mikroorganismů a reziduí fluorochinolonů z podestýlky. Podobně byla testována i půda po aplikaci zralé podestýlky v průběhu vegetační sezóny.
V rámci řešeného projektu byl získán ucelený pohled na osud těchto látek v životním prostředí po aplikaci statkových hnojiv (od medikace brojlerů kuřat, přes aplikaci podestýlky na půdu až po samotný osud látek v terestriálním prostředí).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.