Prodloužení termínu předání dat evidence POR a způsoby předávání dat

13. 10. 2023

Na základě požadavku veřejnosti byl posunut termín pro první předání dat o použití přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) do jednotného úložiště dat evidence POR (JUDPOR) do 30.11.2023.

Tzn., že všechny subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS) a které aplikovaly POR, PP v období 1.7. až 31.10.2023 předají do JUDPOR data o použití POR, PP do 30.11.2023, v prosinci pak za období 1.7. až 30.11.2023 a další měsíce obdobně. Pokud subjekt použije POR, PP naposledy v říjnu, a potom až v březnu 2024, tak nemusí předávat záznamy za měsíce, kdy nic nepoužil (listopad – únor). Další data o použití POR, PP předá do konce dubna 2024 za období 1. 7. 2023 do 31. 3. 2024.

Na Portálu farmáře byly nasazeny veškeré funkcionality související s předáváním dat elektronické evidence použití POR, PP – viz níže: 

Existují tři způsoby předání dat:

  1. Webovou službou EPH_PPOR01A z komerčního SW – výsledek podání, není-li odmítnuto přímo na serverech EPO, je pak zjistitelný v aplikaci Jednotné úložiště dat evidence POR.
  2.  Manuálním nahráním XML v aplikaci Jednotné úložiště dat evidence POR v rámci menu Manuální import XML.
  3.  Předáním z aplikace EPH, které technicky probíhá přes webovou službu EPH_PPOR01A, jako v případě ostatních komerčních SW.

Předání dat z EPH lze provést v těchto krocích:

  1.  Spuštění přípravy dat k předání – lze buď klikem na odkaz v aplikaci EPH Předání dat evid. POR podle vyhlášky (nové) anebo přímo v aplikaci Jednotné úložiště dat evidence POR klikem na Předání dat evidence POR z EPH.
  2. V následném kroku zvolíte období předání dat (nyní přednastaveno září 2023, které představuje období 1.7.-30.9.2023) a zkontrolujete předávaná data – a to buď na záložce Statistiky anebo v rámci jednotlivých záložek týkajících se osevu a aplikace POR.
  3. Pokud vyhodnotíte, že je evidence vyplněna úplně, stisknete pro konečné předání dat tlačítko Odeslat data do jednotného úložiště dat evidence POR.
  4. Pokud odeslání proběhne technicky bez chyby, otevře se stránka s provedeným podáním a informací o kontrole chyb. V případě, že odeslání neproběhlo a objevila se technická chyba, kontaktujte helpdesk@mze.cz s identifikací uživatele a subjektu, za který je podáváno a bližším popisem chyby.
  5. V případě, že podání proběhlo a dopočetly se chyby, zkontrolujte chybník. Jestliže podání obsahuje vážnou chybu, je žádoucí jí opravit a provést opakované podání. V případě, že nebude zřejmá příčina nebo způsob opravy chyby,  kontaktuje helpdesk@mze.cz s identifikací uživatele a subjektu, za který je podáváno a identifikací DPB či aplikace, na které se vyskytuje problematická chyba. Chyby kategorie upozornění není nezbytně nutné opravovat. 

Shrnutí způsobů předávání dat je uvedeno v příloze níže.

Přílohy

Způsoby předávání záznamů o použití POR

Stáhnout (doc, 501 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.