Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Kontrola přípravků na ochranu rostlin

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje v oblasti přípravků na ochranu rostlin kontroly uvádění na trh a kontroly nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dále jen „POR“) a pomocných prostředků (dále jen „PP“).

Kontroly nakládání s POR a PP

Kontroly u profesionálních uživatelů POR a PP jsou realizovány nejen podle plánů kontrolní činnosti pro daný rok, ale také na základě zaslaných podnětů zejména v souvislosti s prošetřováním úhynů včel, suchozemských obratlovců, zasažením necílové plochy při aplikaci POR a na základě nálezů nadlimitních koncentrací metabolitů účinných látek POR v pitné vodě.

Kontroly dodržování požadavků při nakládání s POR stanovených v nařízení EU č. 1107/2009, v platném znění a zákoně č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou prováděny podle metodických pokynů ÚKZÚZ. Dále jsou také prováděna šetření u profesionálních uživatelů z hlediska dodržování zásad integrované ochrany rostlin.

Kontroly nakládání s POR a PP u profesionálních uživatelů jsou zaměřeny zejména na níže uvedené oblasti:

 • Dodržování požadavků na skladování POR a PP
 • Používání POR, PP, které jsou povoleny ÚKZÚZ
 • Používání POR, PP do povolené plodiny, popř. k účelu, který je ÚKZÚZ povolen
 • Používání POR, PP tak, aby nebylo překročeno dávkování POR, PP
 • Používání POR v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí, zdrojů pitné vody, včel, zvěře, vodních a dalších necílových organismů
 • Dodržování požadavků na vedení záznamů o použitých POR a PP
 • Nakládání s POR osobou odborně způsobilou
 • Dodržování požadavků v souvislosti s používáním zařízení pro aplikaci POR (funkční způsobilost)

Kontakt

Ing. Andrea Blažková
odborný referent
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
tel. 545 110 479
mob. 724 247 338
andrea.blazkova(at)ukzuz.cz

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

Kontroly uvádění POR a PP na trh

ÚKZÚZ v této oblasti provádí kontrolu držitelů rozhodnutí o povolení POR, držitelů rozhodnutí o povolení k souběžnému obchodu a držitelů rozhodnutí o povolení pomocného prostředku, kontrolu distributorů POR a PP a kontrolu subjektů následně přebalujících a opětovně označujících POR a PP. Dále také zajišťuje odběr vzorků POR a jejich laboratorní analýzy za účelem kontroly fyzikálních a chemických vlastností a složení odebraných POR.

Kontroly uvádění POR a PP na trh jsou zaměřeny zejména na níže uvedené oblasti:

 • Označování a balení POR a PP
 • Plnění povinností při přebalování POR a PP
 • Požadavky spjaté s propagací POR a PP
 • Požadavky na místa uvádění POR a PP na trh
 • Povinnosti kontrolovaných osob při skladování a uvádění POR a PP na trh
 • Registrace distributora POR pro profesionální uživatele
 • Plnění informačních povinností o výrobě a přemístění POR na území ČR
 • Dodržování zásad správné distribuční praxe
  • Uvádění na trh pouze POR a PP, které jsou v ČR povolené
  • Průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji POR
  • Prodej POR povolených pro profesionální uživatele odborně způsobilým osobám
  • Dodržování podmínek skladování POR a další

Kontakt

Ing. Tomáš Jedlička
vedoucí oddělení
Zemědělská 1752/1a, Černá Pole, 61300 Brno
tel. 545 110 453
mob. 602 472 248
tomas.jedlicka(at)ukzuz.cz

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Podání oznámení o plánované aplikaci přípravku Reglone, Beretta, Dragoon

22. 4. 2022
Informace k podávání oznámení o plánované aplikaci přípravku Reglone, Beretta, Dragoon s ohledem na nařízení ÚKZÚZ vydané dne 14.04.2022 pod č.j. UKZUZ 065617/2022.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.