Obecní vyhlášky

Zde naleznete informace k tvorbě obecních vyhlášek na úseku ochrany zvířat.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na úseku ochrany zvířat vykonávají ve vymezeném rozsahu působnost též obce. Mezi oprávnění obcí na úseku ochrany zvířat patří i vydávání obecně závazných vyhlášek.

-----

Obec může vydat obecně závaznou vyhlášku na úseku ochrany zvířat proti týrání:

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pohybů psů (§ 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat).
Obec může touto obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

-----

Na stránkách odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra naleznete dostatek potřebných informací k vyhláškám obcí, především v sekci Stanoviska odboru.
Ve vztahu k obecně závazné vyhlášce obce vydávané na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání a její tvorbě doporučujeme  metodický materiál  Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (bod 18).

Uvedený metodický materiál obsahuje kromě právního výkladu (stanoviska) k  zákonnému zmocnění např. také soupis relevantní judikatury související se zákonným zmocněním, seznam souvisejících právních předpisů a také vzor obecně závazné vyhlášky obce týkající se dané problematiky. Vzor vyhlášky je také k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra (Vzory právních předpisů obcí).

-----

Ministerstvo zemědělství nebo Ústřední komise pro ochranu zvířat k této problematice přijaly např. následující stanoviska a vyjádření:

Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení psa na vodítku po novele zákona na ochranu zvířat proti týrání provedené zákonem č. 291/2009 Sb.

Vyjádření k povinnosti opatřit psa náhubkem stanovené v obecně závazné vyhlášce obce vydané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Tvorba obecně závazných vyhlášek o chovu a pohybu psů po veřejných prostranstvích z pohledu zákona č. 246/1992 Sb.

-----

Nálezy Ústavního soudu České republiky ve věci zrušení obecně závazných vyhlášek obcí (nebo některých jejich ustanovení) na úseku ochrany zvířat –mohou se hodit obcím při případné tvorbě vlastních vyhlášek, k vyvarování se chyb - viz níže v přílohách:

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.