Oprávnění k používání, k chovu nebo k dodávce pokusných zvířat

PŘEDPISY

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění ze systému ASPI.

Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat (od 15. 4. 2021 novelizovaná).

Doporučení Komise týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (2007/526/ES)

JAK NA TO?

POKYNY PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ - VELMI DŮLEŽITÉ!
METODICKÁ POMŮCKA, se kterou je nutno se seznámit (je v ní všechno ohledně postupu při získávání oprávnění), je k dispozici níže v přílohách.

V průběhu činnosti zařízení může dojít k různým změnám. Pokud dojde ke změně:

  • názvu nebo sídla právnické/fyzické osoby, jíž bylo vydáno rozhodnutí,
  • statutárního orgánu, odpovědného za dodržování zákona č. 246/1992 Sb.,
  • osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení,
  • osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata,
  • určeného veterinárního lékaře nebo kvalifikovaného odborníka,

pak je povinností zařízení tuto změnu neprodleně ohlásit.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE

1) Žádost o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat:
Formulář žádosti a formulář plné moci k zastupování naleznete níže v přílohách.

2) Žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat:
Formulář žádosti a formulář plné moci k zastupování naleznete níže v přílohách.

K 1) i 2) Formulář žádosti o vyjádření orgánu veterinární správy k chovu, dodávce nebo používání pokusných zvířat naleznete níže v přílohách.

3) Ohlášení změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat:
Formulář ohlášení změny údajů naleznete níže v přílohách.

4) Ohlášení změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu nebo k dodávce pokusných zvířat:
Formulář ohlášení změny údajů naleznete níže v přílohách.

5) Žádost o udělení výjimky z povinnosti používat k pokusům pokusná zvířata uvedená v § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, pouze tehdy, byla-li pro použití k pokusům chována - pokud hodlá uživatel pokusných zvířat používat k pokusům pokusná zvířata uvedená v zákoně, která ale nebyla pro použití k pokusům chována, je nutno požádat MZe-OOZ o výjimku:
Formulář žádosti naleznete níže v přílohách.

6) Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat podle § 15a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - pokud hodlá uživatel pokusných zvířat provádět pokusy mimo schválená zařízení, je nutno požádat MZe-OOZ o výjimku:
Formulář žádosti naleznete níže v přílohách.

Návrhy na zahájení správního řízení – žádost o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat nebo žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat podávejte s dostatečným předstihem:
při prvním udělení oprávnění alespoň 120 dní před předpokládaným zahájením činnosti,
při dalším udělení oprávnění alespoň 70 dnů přede dnem uplynutí platnosti již vydaného rozhodnutí (60 dní minimální lhůta ze zákona plus dny potřebné k doručení žádosti).

Žádosti zasílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit a ochrany zvířat
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1
ID DS: yphaax8

 

POSUZOVÁNÍ

Materiály potřebné pro posuzovatele se můžou hodit i žadateli o oprávnění - najde v nich to, na co se před posuzováním má připravit.

Formuláře posudku zařízení uživatele pokusných zvířat a posudku zařízení chovatele nebo dodavatele pokusných zvířat naleznete níže v přílohách.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.