Novela zákona na ochranu zvířat a některých jeho prováděcích vyhlášek

11. 10. 2022

Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Většina ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2021. Některá ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabyla účinnosti později, a to od 1. 4. 2021, 1. 7. 2021, 1. 1. 2022, jiná nabydou účinnosti až 1. 1. 2027. Některá ustanovení této novely jsou dotčena přechodnými ustanoveními. K účinnosti a přechodným ustanovením novely podrobněji v příloze níže.

Znění novely zákona na ochranu zvířat i prováděcích vyhlášek jsou k dispozici na internetových stránkách Sbírky zákonů.

Na základě dotazů, se kterými jsme se setkali, uvádíme, že úplné znění zákona na ochranu zvířat ve Sbírce zákonů vyhlášeno nebude. Úplné znění zákona je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části „Právní předpisy“. Úplné znění je bezplatně také k dispozici na různých internetových stránkách, např. Zákony pro lidi, Nové ASPI.

přehledem hlavních bodů novely zákona na ochranu zvířat se můžete seznámit na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části Novinky v legislativě.

Novela zákona na ochranu zvířat byla projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 514 a v Senátu Parlamentu ČR jako senátní tisk 317. Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu se můžete seznámit s průběhem projednávání této novely.

Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je k dispozici také důvodová zpráva k novele zákona na ochranu zvířat.

Upozorňujeme, že v důvodové zprávě není obsaženo odůvodnění k ustanovením, která byla do novely zákona zařazena v průběhu projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Důvodová zpráva obsahuje naopak
i odůvodnění k ustanovením, která byla v průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou vypuštěna.


Dne 1. 3. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 83/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací viz zde (třetí tam uvedený předpis).


Dne 15. 4. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 158/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

Více informací viz zde (druhý tam uvedený předpis)


Dne 1. 9. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 291/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací viz zde


Dne 1. 11. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

Více informací viz zde


Dne 8. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Tento zákon je v gesci Ministerstva životního prostředí. Jeho součástí je také novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o část druhou.

Více informací níže v přílohách - „Invazní druhy“.


Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 451/2021 Sb., o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Více informací viz zde


Dne 1. 8. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 213/2022 Sb., o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu.

Více informací viz zde


Dne 22. 7. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon je v gesci Ministerstva dopravy. Jeho součástí je také novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2022. Jedná se o část třetí.

Více informací níže v přílohách - „Novela - doprava“.


Dne 31. 8. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022. Jeho součástí je také novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a to jako část čtvrtá. 

Více informací níže v přílohách - „Novela z veterinárního zákona“.


Výklad Ministerstva zemědělství k problematice usmrcení zvířete pro využití jeho orgánů nebo tkání - stručný i podrobný.

Více informací níže v přílohách - „Orgány a tkáně“.


 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.