Projekty pokusů

Informace k projektům pokusů a k jejich netechnickým shrnutím; validované alternativní metody; usmrcování zvířat pro účely odběru orgánů a tkání.

CO JE POKUS?

Ne všechny procedury prováděné na zvířatech jsou pokusem - informace o tom, zda je považovat za pokus (a navrhnout projekt pokusů) či ne.

K tomu výklad Ministerstva zemědělství k problematice usmrcení zvířete pro využití jeho orgánů nebo tkání - stručný i podrobný. Oba ke stažení dole v přílohách.

VALIDOVANÉ ALTERNATIVNÍ METODY

Stále aktuální seznam validovaných alternativních metod schválených a přijatých Evropskou společností pro alternativní metody (ECVAM) naleznete na stránkách ECVAM. Slouží k vyhledávání schválených alternativních metod k pokusům na zvířatech. Pokud taková alternativa neexistuje, je možno vypracovat projekt pokusů, kde v bodě 6 prohlašuje žadatel, že nelze pokus na zvířeti nahradit žádnou validovanou alternativní metodou.

PROJEKT POKUSŮ

Informace o novinkách platných od 1. 2. 2021 naleznete níže v přílohách.

Žádost o schválení projektu pokusů zasílejte ke schválení státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů (resortní komisi).
Pravidla pro určení státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů jsou stanovena v § 23 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Určení tohoto orgánu obsahuje rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat.

Formulář žádosti o schválení projektu pokusů podle § 16a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a §5 odst. 1 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, spolu s formulářem žádosti dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat - naleznete jej níže v přílohách.

Plná moc k zastupování ve správním řízení o schválení projektu pokusů - formulář plné moci je ke stažení níže v přílohách.

Inovované pokyny ke zpracování žádosti o schválení projektu pokusů naleznete níže v přílohách.

Pokud státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů stanoví povinnost zpětného posouzení, použije uživatel formulář uvedený níže v přílohách.

O průběhu každého pokusu vede uživatel protokol; uživatelé můžou za tím účelem použít nepovinný formulář, který je uveden v přílohách.

KLASIFIKACE ZÁVAŽNOSTI POKUSŮ

Evropská komise vydala k tématu posouzení závažnosti pokusů pracovní dokument Klasifikace závažnosti - EK.

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ - pokyny

Podle § 16a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, je netechnické shrnutí projektu pokusů anonymní a neobsahuje ani jména, ani adresy uživatele pokusných zvířat, ani jeho zaměstnanců. S výhradou ochrany duševního vlastnictví a důvěrných informací obsahuje netechnické shrnutí projektu pokusů tyto údaje:
a) informace o cílech projektu pokusů, včetně předpokládané újmy a předpokládaného přínosu, a o počtu a druzích pokusných zvířat, která mají být použita,
b) prokázání toho, že byl dodržen požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi.

Netechnické shrnutí projektu pokusů - formulář Evropské komise ke stažení níže v přílohách; je vytvořen podle prováděcího rozhodnutí Komise 2020/569.
Státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů zasílejte netechnická shrnutí v tomto excelovském formuláři. Před odesláním proveďte validaci zde.

NĚCO NAVÍC - může se hodit

Norská odnož ECOPA (European Consensus-Platform for Alternatives) NORECOPA zpracovala do přehledné tabulky nezávazná, ale užitečná pravidla pro plánování projektů pokusů s ohledem na 3R; nazvala je PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence).

Tabulka je přeložena do mnoha jazyků, v češtině na stránkách Norecopa.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.