Ústřední komise pro ochranu zvířat

Základní údaje o ÚKOZ.

K plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zřídil ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat Ústřední komisi pro ochranu zvířat (ÚKOZ).

Stanoviska a názory ÚKOZ na některé z problémů na úseku ochrany zvířat.

Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Orgány ÚKOZ jsou předseda a rada. ÚKOZ se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat (VOHZ), výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech (VOZZCH), výbor pro ochranu volně žijících zvířat (VOVŽZ) a výbor pro ochranu pokusných zvířat (VOPZ). Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z členů ÚKOZ, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ÚKOZ mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost výborů.

Přehled členů ÚKOZ s uvedením subjektu, který je nominoval:

MVDr. Jiří Kruml (předseda ÚKOZ)
MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. - Komora veterinárních lékařů ČR
Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. - Agrární komora ČR
MVDr. Lenka Hanušová - Státní veterinární správa ČR
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. - Unie českých a slovenských zoologických zahrad
MUDr. Dagmar Jírová, CSc. - Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Alena Klimtová, DiS. - Svaz měst a obcí ČR
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (předsedkyně VOPZ) - Akademie věd ČR
Mgr. Eva Mazancová - Ministerstvo životního prostředí
doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. - Unie chovatelů hospodářských zvířat
MVDr. Lukáš Reček, Ph.D. - ÚKOZ
Ing. Petr Stýblo - Český svaz ochránců přírody
Ing. Romana Šonková - PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Bc. Vladimíra Tichá - Českomoravská kynologická unie
plk. MVDr. Jaromír Vopršal - Ministerstvo obrany
Ing. Martin Žižka, Ph.D. (předseda VOVŽZ) - Ministerstvo zemědělství

Adresa pro zasílání písemností:
Ministerstvo zemědělství
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

e-mail: ooz@mze.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.