Technické dotazníky

Přílohy k přihlášce odrůdy k ochraně práv / k žádosti o registraci odrůdy - In connection with an application for entry into National List / an application for Plant Breeders' Rights

Obilniny / Luskoviny /Olejniny a přadné rostliny / Jeteloviny / Trávy / Ostatní krmné druhy / Okopaniny / Zeleniny / Ovocné druhy a réva / Okrasné druhy / Okrasné dřeviny

Pokud nenaleznete technický dotazník pro Vámi požadovaný druh zde, je k dispozici na stránkách CPVO.

Případně nás neváhejte kontaktovat: nou@ukzuz.cz nebo andrea.povolna@ukzuz.cz 


Cereals / Legumes / Oil and Fibre CropsClovers / Grasses / Other Fodder species / Root species / Vegetables / Fruit Species & Vine / Ornamentals / Ornamental trees

In case you don't find the TQ for your requiered species right here, you might find it on CPVO web pages.

Or please do not hesitate to contact us: nou@ukzuz.cz or andrea.povolna@ukzuz.cz


Obilniny / Cereals

Bér italský Setaria italica (L.) Beauv. TG/289/1
Čirok Sorghum bicolor (L.) Moench TP/122/1
Ječmen Hordeum vulgare L. TP/19/5
Kukuřice Zea mays L. TP/2/3
Laskavec Amaranthus L. TG/247/1
Oves Avena sativa L., A. nuda L. TP/20/3
Pohanka obecná Fagopyrum esculentum Moench TG/278/1
Proso Panicum miliaceum L. TG/248/1
Pšenice Triticum aestivum L. TP/3/5
Pšenice tvrdá Triticum durum Desf. TP/120/2
Tritikale X Triticosecale Wittm. ex A. Camus TP/121/2 Rev.
Žito Secale cereale L. TP/58/1

Luskoviny / Legumes 

Bob polní Vicia faba L. TG/8/6
Hrách polní (včetně pelušky) Pisum sativum L. (partim) TP/7/2 Rev. 2
Lupina bílá, úzkolistá, žlutá Lupinus albus L., L. angustifolius L., L. luteus L. TG/66/4
Vikev setá Vicia sativa L. TP/32/1

Olejniny a přadné rostliny / Oil and Fibre Crops 

Hořčice sareptská Brassica juncea (L.) Czernj. TP/179/1
Hořčice bílá Sinapis alba L. TP/179/1
Kmín Carum carvi L. zk.s. ÚKZÚZ
Konopí Canabis sativa L. TP/276/1
Len Linum usitatissimum L. TP/57/1
Mák Papaver somniferum L. TP/166/1
Ředkev olejná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. TP/178/1
Řepice Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs TG/185/3
Řepka Brassica napus L. (partim) TP/36/2
Slunečnice Helianthus annuus L. TP/81/1
Soja Glycine max (L.) Merr. TG/80/6
Světlice barvířská Carthamus tinctorius (L.) TG/134/3

Jeteloviny / Clovers

Jestřabina východní Galega orientalis Lam. zk.s. ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský Trifolium alexandrinum L. zk.s. ÚKZÚZ
Jetel inkarnát Trifolium incarnatum L. zk.s. ÚKZÚZ
Jetel luční Trifolium pratense L. TP/5/1
Jetel plazivý Trifolium repens L. TG/38/7
Jetel zvrácený (perský) Trifolium resupinatum L. zk.s. ÚKZÚZ
Štírovník Lotus sp. TG/193/1
Vojtěška setá, proměnlivá Medicago sativa L., Medicago x varia T. Martyn TG/6/5
Vojtěšky Medicago L. (vyjma Medicago sativa L.) TG/228/1

Trávy / Grasses

Bojínek luční, cibulkatý Phleum pratense L., Phleum nodosum L. TG/34/6
Festulolium x Festulolium Asch. et Graebn. TG/243/1
Jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth TP/4/2
Jílek mnohokvětý jedn. Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. TP/4/2
Jílek mnohokvětý italský Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart TP/4/2
Jílek vytrvalý Lolium perenne L. TP/4/2
Kostřava ovčí Festuca ovina L. TP/67/1
Kostřava červená Festuca rubra L. TP/67/1
Kostřava vláskovitá Festuca filiformis Pourr. TP/67/1
Kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina TP/67/1
Kostřava luční Festuca pratensis Huds. TP/39/1
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb. TG/39/8
Lipnice luční Poa pratensis L. TP/33/1
Metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. zk. s. ÚKZÚZ
Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl zk. s. ÚKZÚZ
Psineček psí Agrostis canina L. TG/30/6
Psineček tenký Agrostis capillaris L. (syn.Agrostis tenuis Sibth.) TG/30/6
Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. TG/30/6
Psineček veliký Agrostis gigantea Roth TG/30/6
Srha laločnatá Dactylis glomerata L. TG/31/8
Sveřep samužníkovitý, sitecký Bromus catharticus Vahl, Bromus sithensis Trin. TG/180/3

Ostatní krmné druhy / Other Fodder species

Kapusta krmná Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. zk. s. ÚKZÚZ
  var. medullosa Thell. + var. viridis L.  
Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth. TG/319/1
Tuřín Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. TP/89/1

Okopaniny / Root Species

Brambor Solanum tuberosum L. TP/23/3
Cukrovka Beta vulgaris L. var. altissima Döll zk. s. ÚKZÚZ
Řepa krmná Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. TG/150/3

Zeleniny / Vegetables

Bob zahradní Vicia faba L. (partim) TP/Broadbean/1
Brokolice Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. TP/151/2 Rev.2
  incl. var.italica  
Celer bulvový Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaudd TP/74/1
Celer řapíkatý Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. TP/82/1
Cibule, Šalotka Allium cepa L., Allium ascalonicum L., Allium oschaninii O. Fedtsch TP/46/2
Cibule sečka Allium fistulosum L. TP/161/1
Čekanka listová Cichorium intybus L. (partim) TP/173/1
Černý kořen Scorzonera hispanica L. TG/116/4
Česnek Allium sativum L. TP/162/2
Endivie Cichorium endivia L. TP/118/3
Fazol obecný Phaseolus vulgaris L TP/12/4
Fazol šarlatový Phaseolus coccineus  L. TP/9/1
Hrách dřeňový, kulatosemenný, cukrový Pisum sativum L. (partim) TP/7/2 Rev.3
Kadeřávek Brassica oleracea L. var. sabellica L. TP/90/1
Kapusta růžičková Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. TP/54/2 Rev.
Kedluben Brassica oleracea L. var. gongylodes L. TP/65/2
Kukuřice cukrová, pukancová Zea mays L. (partim) TP/2/3
Květák Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.botrytis L. TP/45/2 Rev.2
Lagenárie Lagenaria siceraria (Molina) Standl. TG/313/1
Lilek vejcoplodý Solanum melongena L. TP/117/1
Mangold Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris TG/106/4
Meloun cukrový Cucumis melo L. TP/104/2 Rev.2
Meloun vodní Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai TP/142/2 Rev.
Mrkev Daucus carota L. TP/49/3
Okurka Cucumis sativus L. TP/61/2 Rev.2
Paprika Capsicum annuum L. TP/76/2 Rev.2
Pastiňák Pastinaca sativa L. TG/218/2
Pažitka Allium schoenoprasum L. TP/198/2
Petržel Petroselinum crispum Mill. ex A. W. Hill TP/136/1
Pór Allium porrum L. TP/85/2
Rajče Solanum lycopersicum L. TP/044/4 Rev.5
Rajče - podnože Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites, S. lyc. x S. peruvianum, S. lyc. x S. cheesmaniae TP/294/1 Rev.5
Ředkev, Ředkvička Raphanus sativus L. var. niger, var. sativus TP/64/2 Rev. Corr.
Řepa salátová Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.conditiva Alef. TP/60/1
Salát Lactuca sativa L. TP/13/6 Rev.3
Špenát Spinacea oleracea L. TP/55/5 Rev.2
Tykev muškátová Cucurbita moschata Duch. TP/234/1
Tykev obecná Cucurbita pepo L. TP/119/1 Rev.
Tykev velkoplodá Cucurbita maxima Duch. TP/155/1
Tykev - mezidruhový hybrid Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. TP/311/1
Vodnice Brassica rapa L. var. rapa L. TG/37/10
Zelí pekingské Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. TP/105/1
Zelí bílé, červené, Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba D.C., TP/48/3 Rev.2
Kapusta hlávková var. rubra D.C., var. sabauda D.C.  

Ovocné druhy a réva / Fruit Species & Vine

Aktinidie Actinidia Lindl. TP/98/2
Angrešt Ribes uva-crispa L. TP/51/2
Broskvoň Prunus persica (L.) TP/53/2 Rev. 2
Hloh - podnože Crataegus L. zk. s. ÚKZÚZ
Hrušeň Pyrus communis L. TP/15/1
Hrušeň písečná Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak) Nakai TG/149/2
Hrušeň - podnože Pyrus L. TG/169/3
Jabloň Malus domestica Borkh. TP/14/2
Jabloň okrasná Malus Mill. TG/192/1
Jabloň - podnože Malus Mill. TP/163/1
Jahodník Fragaria L. TP/22/3
Kaštanovník Castanea sativa L. TG/124/4
Kdouloň Cydonia Mill. sensu stricto TG/100/4
Líska obecná, největší Corylus avellana L., Corylus maxima Mill. TG/71/3
Maliník Rubus idaeus L. TP/43/2
Mandloň Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb TP/56/2
Meruňka Prunus armeniaca L. TP/70/3
Ořešák vlašský Juglans regia L. TP/125/1 Rev.
Ostružiník Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini & hybrids TP/73/1
Prunus - podnože Prunus sp. TP/187/2
Réva Vitis L. TP/50/2
Rybíz červený, bílý Ribes sylvestre (Lam.) Mert.& W.D.J. Koch, TP/52/2
  Ribes niveum Lindl.  
Rybíz černý Ribes nigrum L. TP/40/2
Slivoň, švestka Prunus domestica L. & Prunus insititia L. TP/41/1
Slivoň japonská Prunus domestica L. & Prunus salicina Lindl. TP/84/2
Třešeň obecná Prunus avium L. TP/35/2
Višeň, sladkovišeň Prunus cerasus L. TP/230/1
Zimolez Lonicera caerulea L. TP/277/2

Okrasné druhy / Ornamentals

Astra Aster L. TP/141/1
Astra čínská Callistephus chinensis (L.) Ness. zk. s. ÚKZÚZ
Azalka Rhododendron simsii Planch. TP/140/1
Echinacea Echinacea Moench. TP/281/1
Chryzantéma Chrysanthemum L., Chrysanthemum x Ajania pacifica, Chrysanthemum pacificum Nakai & hybrids TP/26/2
Jiřinka Dahlia Cav. TP/226/1
Mateřídouška  Thymus vulgaris L.  TG/190/1 
Mečík  Gladiolus L.  TP/108/2 
Pěnišník Rhododendron L. TP/42/1
Pelargonie páskatá, Pelargonium zonale, P. peltatum TP/28/2
     
Petunie  Petunia Juss.  TP/212/1 
Prvosenka Primula L. zk. s. ÚKZÚZ
Waigelie Weigela Thunb. TP/148/1

Okrasné dřeviny / Ornamental trees 

Topol Populus L. TG/21/7
Vrba Salix L. TP/72/2
Borovice Pinus L. UKZUZ
Dub Quercus UKZUZ
Lípa Tillia L. UKZUZ
Tavolník Spirae UKZUZ
     

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.