Uvádění krmiv na trh

Uváděním na trh se myslí obchodování s krmivy.

Kdo uvádí krmiva na trh může být:
dodavatel - dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh, ale nevyrábí je; tzn. dodavatel má vlastní sklady
distributor - distributorem“ je právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení; tzn. nemá sklady
dovozce - dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí, přičemž za třetí zemi se nepovažují státy Evropského hospodářského prostoru ani Švýcarská konfederace.

Krmivářské provozy musí dodržovat hygienické podmínky stanovené nařízením 183/2005, krmivo musí být obchodováno a označeno v souladu s nařízením 767/2009 a nesmí v něm být překročen maximální povolený obsah nežádoucích látek, které stanoví směrnice 32/2002.
Hlavní požadavky pro používání a označování krmiv uvádíme zde.

Registrace nebo schválení provozu

SCHVÁLENÍ PROVOZU
Schválení je vyžadováno v případě uvádění na trh:
doplňkových látek

  • nutričních
  • zootechnických
  • antioxidantů se stanoveným limitem
  • karotenoidů a xantofylů

premixů

  • kokcidiostatik a histomonostatik
  • vitamínů A a D
  • stopových prvků Cu a Se

medikovaných krmiv nebo meziproduktů

REGISTRACE PROVOZU

K uvádění ostatních druhů krmiv na trh musí být provoz registrovaný. Jedná se například o uvádění na trh krmných směsí pro hospodářská či domácí zvířata, krmných surovin nebo některých doplňkových látek.

NÁLEŽITOSTI

Způsob podání

Vyplněné formuláře je možné zaslat 

  • datovou schránkou ID DS: ugbaiq7, pokud není registrační poplatek hrazen kolkem, 
  • elektronicky na podatelna@ukzuz.cz pokud není registrační poplatek hrazen kolkem, 
  • poštou přímo na Oddělení krmiv nebo na jednotlivá regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů

Podrobnější informace k žádostem můžete získat na oddělení krmiv

Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Ing. Ivana Farkašová ivana.farkasova(at)ukzuz.cz 257 294 225 737 267 475
Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Bc. Dagmar Čalová Dagmar.Calova(at)ukzuz.cz 257 294 227 737 267 199

Přílohy

Příloha k žádosti o registraci_uvádění (R2)

Příloha k žádosti o registraci_uvádění (R2)
Stáhnout (xls, 75 kB)

Příloha k žádosti o registraci výrobce (R1)

Stáhnout (xls, 100 kB)

Žádost o registraci/schválení provozu

Žádost o registraci/schválení provozu
Stáhnout (xls, 113 kB)

Prohlášení provozovatele

Prohlášení provozovatele
Stáhnout (doc, 143 kB)

Příloha k žádosti o schválení výrobce (S1)

Stáhnout (xls, 56 kB)

Příloha k žádosti o schválení_uvádění (S2)

Příloha k žádosti o schválení_uvádění (S2)
Stáhnout (xls, 76 kB)

Příloha_údaje o krmivu (D2)

Příloha_údaje o krmivu (D2)
Stáhnout (xls, 32 kB)

Příloha_údaje o krmivu (D1)

Příloha_údaje o krmivu (D1)
Stáhnout (xls, 32 kB)

Sazebník správních poplatků

Sazebník správních poplatků
Stáhnout (pdf, 520 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.