přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Certifikace produktů

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ.

! INFORMACE K PODÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁDOSTÍ (CERTIFIKAČNÍ INSPEKCI) !

V termínu od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2023 se mohou hlásit noví žadatelé o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, u kterých v termínu do 12 měsíců od podání žádosti bude provedena certifikační inspekce.

Noví žadatelé se do procesu certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zapojí podáním žádosti Certifikačnímu orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ.

Tato žádost musí být podána v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Dotačním titulem 19.C - Zásady 2023.

Žádost o dotační titul na SZIF není současně žádostí o certifikaci, která je samostatným procesem.

 

! INFORMACE K DOZOROVÝM INSPEKCÍM !

Podklady pro dozorovou inspekci lze zasílat Certifikačnímu orgánu do 15. května 2023 na přiloženém formuláři DOCX Podklady pro dozorovou inspekci produktů B1 - B3 v režimu kvality Q CZ Otevírá se do nového okna. (52 KB)

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajištěním Certifikace produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ.

Samotnému procesu certifikace předcházela celá řada procesních úkonů vedoucích k akreditaci

Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský svaz, z. s.

Celý Certifikační proces produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ je v současné době akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikační orgán získalo dne 7.12.2020 Osvědčení o akreditaci č. 746/2020 platné do 7.12.2023.

 

Předmětem certifikace jsou následující produkty:

  • B1 – Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ a nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby.
  • B2 – Konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory zabalené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory upravené v režimu jakosti Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem vypěstované v režimu kvality Q CZ, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.
  • B3 – Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ; hranolky a lupínky z brambor, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.

 

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Počátkem roku 2021 byl zahájen proces „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“.


 

 

 

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Databáze vydaných certifikátů – Q CZ konzumní brambory

 

Přílohy


31.1.2023

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů. V roce 2023 bude čtyřletý certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé.


5.1.2022

Systém kvality Q CZ pro konzumní brambory pokračuje druhým rokem

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. V prvním roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 145 certifikátů potvrzujících, že konzumní brambory vyprodukované producenty a zpracované v České republice poskytují spotřebitelům záruku kvality a potravinové bezpečnosti. Do 30. dubna letošního roku mohou pěstitelé a zpracovatelé opět podávat nové žádosti o certifikaci.


11.11.2021

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107 pěstitelů a zpracovatelů. Po dokončení certifikace vyprodukovaných konzumních brambor v kategorii B1 následuje certifikace dalších dvou kategorií - B2 a B3.


27.1.2021

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zahájena

Tisková zpráva – Poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality, možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli, ale i sledování systému pěstování konzumních brambor, které povedou k zajištění vysoké kvality uvedených produktů, to vše zajišťuje certifikace „Q CZ“. Od počátku letošního roku až do 30. dubna mohou pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor podat žádost o certifikaci.