Agroturistika

Agroturistika je forma venkovského cestovního ruchu, kterou provozují zemědělští podnikatelé. Specifikem jsou turistické či rekreační pobyty na farmách (statcích, hospodářských usedlostech), kde dochází k bezprostřednímu kontaktu s přírodou a autentickou kulturou. Charakteristickými znaky jsou aktivní odpočinek, relaxace a poznání atmosféry venkova. Jde o produkt trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Ministerstvo zemědělství má zvýšený zájem o tvorbu aktivit, které budou směřovat ke koncepčnímu nastavení, systematickému rozvoji, podpoře a propagaci agroturistiky v České republice.

V souvislosti s touto iniciativou již bylo zahájeno několik aktivit, např. dotační podpora PRV 6.4.2 Podpora agroturistiky, založení pracovní skupiny „Agroturistika“, uzavření „Memoranda o spolupráci v oblasti podpory a rozvoje agroturistiky“ se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, série vzdělávacích seminářů v rámci CSV, součinnost při nastavení „Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR“, tvorba „Koncepce rozvoje agroturistiky v České republice 2017 – 2024“ a jiné.

Naší snahou je cílit nejen na odbornou, ale i na širokou veřejnost,
u které chceme vzbudit zájem o rekreaci na českém venkově.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.