Celostátní síť pro venkov

CSVMinisterstvo zemědělství zřídilo Celostátní síť pro venkov (dále jen CSV) jako komunikační platformu PRV. Činnost CSV byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. CSV plní mimo jiné úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova.

Základní cíle CSV:

  • Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova
  • Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova
  • Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování
  • Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech

Možné aktivity CSV:

  • Podpora implementace Programu rozvoje venkova, včetně šíření informací o monitorování a hodnocení
  • Shromažďování příkladů dobré praxe
  • Studie a analýzy, činnost tematických pracovních skupin
  • Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe (semináře, exkurze atd.)
  • Podpora vytváření sítí pro inovace, činnosti Operačních skupin
  • Propagace Programu rozvoje venkova

Základním dokumentem CSV je Akční plán.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.