EIP - Evropské inovační partnerství

Evropská komise zahájila v roce 2012 nové aktivity pod jednotným názvem „Evropské inovační partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost“ (dále jen „EIP“), se základním cílem - podporovat konkurenceschopné a udržitelné odvětví zemědělství.

Jedná se o nový přístup k výzkumu a inovacím, který měl přispět k intenzivnějšímu vytváření mostů mezi výzkumem a praxí. Díky aktivitám v rámci EIP dochází k propojování odborných znalostí a informačních zdrojů skrze sdružování subjektů veřejného a soukromého sektoru nejenom na úrovni EU, ale i na vnitrostátní a regionální úrovni.

Je podporována spolupráce mezi výzkumnými subjekty a nositeli inovativních podnětů/podnětů za účelem rychlého zlepšení stávajících existujících postupů nebo nalezení nových (lepších, efektivnějších) metod při řešení problémových situací nebo při zefektivňování výrobních postupů nejenom v zemědělsko-potravinářském komplexu.

O prvních zkušenostech se zakládáním operačních skupin napříč EU se dozvíte více z tohoto videa s českými titulky.

Návštěvy mezi operačními skupinami působícími v oblasti ekologického zemědělství

19. 5. 2023
Evropská síť SZP připravuje aktivity (paralelní křížové návštěvy 28. – 29. června 2023) pro operační skupiny zaměřené na ekologické zemědělství.
Zveřejňujeme prezentaci ze semináře pro brokery a zájemce o založení operační skupiny EIP v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–⁠2027, který proběhl 27. 2. 2023.
Publikováno: 8. 3. 2023
Praktická příručka vznikla v rámci projektu PRV 2014–2020, operace 16.1.1 a byla financována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Publikováno: 1. 11. 2021
Brožura, shrnující výstupy z workshopu EIP-AGRI „Operační skupiny: první zkušenosti”.
Publikováno: 1. 7. 2021
Brožura od pracovní skupiny EIP-AGRI, zabývající se ochranou ovoce před poškozením mrazem, složené z dvaceti odborníků z různých zemí, včetně zemědělců, výzkumných pracovníků a poradců.
Publikováno: 1. 7. 2021

Závěrečná on-line konference projektu Technologie pro přirozený potenciál půd

9. 6. 2021
V rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP je na území ČR zaregistrována řada projektů.
Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) a navazuje na práci několika pracovních skupin a seminářů EIP-AGRI. Brožura čerpá ze zkušeností a poznatků několika operačních skupin EIP-AGRI a dalších inovativních projektů a sítí, které zkoumají možnosti rozvoje zemědělsky, environmentálně a ekonomicky přínosných agroekologických postupů pro evropské zemědělství a lesnictví.
Publikováno: 9. 11. 2020
Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních - získáváme praktické zkušenosti". Navazuje na předcházející publikaci „Operační skupiny – Proměňte svou myšlenku v inovaci - I.“ a seznamuje se zahájením činnosti operačních skupin na našem území, s praktickými zkušenostmi se spoluprací mezi zemědělskými podniky a výzkumnými pracovišti a se zajímavými projekty v zahraničí.
Publikováno: 8. 10. 2020

Podpora inovací v zemědělství a agrolesnictví v Evropě

4. 8. 2020
Informativní video o podpoře inovací přes operační skupiny EIP vytvořené EIP-AGRI zemědělství a inovace.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.