přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.12.2009

Vláda schválila rozpočet Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Vláda včera schválila návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010. Počítá s přebytkem ve výši 218,6 milionu korun. Celkové příjmy fondu by měly v příštím roce dosáhnout 1,963 miliardy korun, výdaje 1,744 miliardy korun.


21.12.2009

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

Tisková zpráva – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.


21.12.2009

Vláda schválila návrh na dotované ovoce a zeleninu do škol

Tisková zpráva – Projekt, který je veřejnosti známý jako „ovoce do škol“, schválila na svém pondělním jednání vláda. Žáci prvních až pátých ročníků tuzemských škol tak mohou od příštího kalendářního roku dostávat zdarma ovoce a zeleninu.


18.12.2009

Deváté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil 17. 12. 2009 zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.


17.12.2009

Páté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2010

Tisková zpráva – V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b). Páté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 18.2.2010 a ukončeno 8.3.2010 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v těchto opatřeních schválil dne 9.12.2009 ministr zemědělství Jakub Šebesta.


16.12.2009

Ministři zemědělství EU se dohodli na společném postupu proti nelegálním těžbám dřeva

Tisková zpráva – Na včerejší Radě ministrů zemědělství dospěly členské státy ke společné pozici v boji proti nelegálním těžbám dřeva zejména ve třetích zemích. ČR plně podporuje boj proti nezákonným těžbám dřeva a souhlasí s dlouhodobým úsilím EU, jak snížit nadměrné vytěžování dřeva.


14.12.2009

Stanovisko MZe k definici trestného činu pytláctví v novém trestním zákoníku

Tisková zpráva – V posledních dnech se začaly objevovat spekulace o tom, že nový trestní zákoník s platností od 1.1.2010 ztíží postihování pytláctví a povede k jeho nárůstu. Zároveň bylo poukazováno na řadu doprovodných problémů, které nový trestní zákoník nepřináší, ale naopak řeší.


11.12.2009

Ministr zemědělství Jakub Šebesta se zúčastnil včerejší schůzky skupiny 22 zemí EU

Tisková zpráva – Na včerejším neformálním jednání ministrů zemědělství skupiny 22 členských států v Paříži, diskutovali ministři o budoucnosti evropského zemědělství zejména pak o nutnosti Společnou zemědělskou politiku přizpůsobit tzv. novým výzvám. Hostitelem jednání byl francouzský ministr zemědělství Bruno le Maire.


11.12.2009

MZe podpoří čištění Luhačovické přehrady 137 miliony korun

Tisková zpráva – Při své dnešní návštěvě Zlínského kraje se ministr zemědělství Jakub Šebesta sešel s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem a společně navštívili Luhačovickou přehradu, která bude v průběhu roku 2010 vyčištěna. Z přehrady bude odtěženo celkem 235 452 m3 sedimentů.


10.12.2009

Evropané mohou sami rozhodnout o podobě nového loga pro biopotraviny

Tisková zpráva – Biopotraviny pocházející ze zemí Evropské unie ponesou od poloviny příštího roku nové jednotné logo. Jeho podobu teď mohou určit sami spotřebitelé, a to prostřednictvím internetového hlasování, která potrvá až do 31. ledna příštího roku.


9.12.2009

Významná investice v oblasti zemědělské vědy a výzkumu

Tisková zpráva – Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně byl dnes slavnostně zahájen projekt AdmireVet. Tento projekt je jedním z prvních, které byly v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace schváleny v prioritě regionálního rozvoje výzkumných center. Svým rozsahem patří mezi nejvýznamnější v oblasti resortního zemědělského výzkumu.


7.12.2009

Pozemkový fond dokončil kontrolu oceňování restitučních nároků

Tisková zpráva – Pozemkový fond provedl hloubkovou kontrolu oceňování restitučních nároků v působnosti svého pražského pracoviště. Z kontroly vyplynulo, že při oceňování nároků se nepostupovalo v souladu s interními předpisy, neboť část ocenění nebyla doložena příslušnými doklady. Z celkem 2 578 spisů bylo vyhodnoceno závažné pochybení u 129 případů.


4.12.2009

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny navrhl navýšit národní podpory na rok 2010

Tisková zpráva – Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při dnešním zasedání schválil navýšení pro dotační programy zemědělství o 200 milionů korun na rok 2010. Díky navýšení by se národní podpory dostaly na úroveň loňského roku. Navýšení bude schvalovat Poslanecká sněmovna v rámci schvalování státního rozpočtu.


3.12.2009

Ministerstvo zemědělství posílilo Nákazový fond o 30 milionů

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství posílilo Nákazový fond o 30 milionů, tyto finanční prostředky se dostanou k zemědělcům v průběhu prosince.


3.12.2009

Ministr Šebesta ustavil Skupinu pro strategické otázky v zemědělství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes ustavil Skupinu pro strategické otázky v zemědělství a jmenoval jejího předsedu.


1.12.2009

Ministr zemědělství jmenoval nové vedení kladrubského hřebčína

Tisková zpráva – Novým ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, s.p. se stal k 1.12. 2009 Ing. Jan Höck. Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes rovněž jmenoval ředitele státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, kterým byl jmenován Ing. Antonín Němec.


30.11.2009

Možnost posunu splátek uleví zemědělcům

Tisková zpráva – Termín splatnosti návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991 - 1995 je možno trvale posunout z 31. 12. na 31. 3. Vládou dnes schválený pokyn ministra o posunutí termínu splatnosti má ulevit zemědělcům a umožnit jim lépe rozvrhnout finanční prostředky v rámci roku.


30.11.2009

Vláda schválila rozpočet SZIF na rok 2010

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) by měl příští rok hospodařit s částkou ve výši přesahující 33,5 miliard korun, většina peněz jde na zabezpečení Společné zemědělské politiky. Návrh rozpočtu dnes schválila vláda. Rozpočet nyní putuje do Poslanecké sněmovny, kde bude vláda o jeho schválení usilovat současně s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 2010.


27.11.2009

Ministr Šebesta odvolal z funkce ředitele Národního hřebčína Kladruby n. L.

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes rozhodl o odvolání ředitele Národního hřebčína Kladruby n. L., s.p. a státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby n. L. Jaroslava Dražana.


23.11.2009

Vláda schválila program na podporu nákupu zemědělské půdy

Tisková zpráva – Kabinet na dnešním jednání podpořil návrh programu Podpora nákupu půdy, který umožní zemědělcům čerpat z prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) dotace na úrok z úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Návrh vládě předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta.


20.11.2009

Národní konference Venkov 2009 ukázala další možnosti rozvoje venkova

Tisková zpráva – Zejména o budoucnosti rozvoje venkovských regionů, obcí a zemědělců po roce 2013 diskutovali účastníci dvoudenní národní konference Venkov 2009 v Holešově. Aktéři z vesnic sdružení v Celostátní síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování politiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organizací, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli se nad základními principy politiky pro venkov pro období 2013-2020.


20.11.2009

Rada schválila možnost mimořádných podpor pro sektor mléka

Tisková zpráva – Rada ministrů zemědělství na dnešním jednání v Bruselu schválila možnost zavedení mimořádných podpor pro sektor mléka. Ministr Jakub Šebesta podpořil také návrh Maďarska a Slovenska o nezavádění bezdůvodného označování mladých koz a ovcí, jednalo by se o zbytečnou zátěž pro chovatele.


18.11.2009

Antibyrokratická komise obnoví svoji činnost

Tisková zpráva – Novým šéfem obnovené Antibyrokratické komise MZe (ABK) byl ministrem zemědělství Jakubem Šebestou jmenován samostatně hospodařící zemědělský podnikatel a místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň. První pracovní schůzka ABK pod jeho vedením proběhne 25. listopadu.


13.11.2009

Ministr Šebesta jednal s chilskou ministryní zemědělství

Tisková zpráva – V rámci pracovní cesty ministra zemědělství Jakuba Šebesty do Chilské republiky proběhla jednání na úrovni ministrů. Českého ministra Jakuba Šebestu přijala chilská ministryně zemědělství Marigen Hornkohl Venegas.


12.11.2009

Obnova chilského parku Torres del Paine probíhá výborně

Tisková zpráva – V rámci pracovní cesty ministra zemědělství České republiky Jakuba Šebesty v Chilské republice proběhla návštěva národního praku Torres del Paine, kde probíhá projekt obnovy lesů po požáru, který poškodil významnou část parku. Požár způsobil v roce 2005 nešťastnou náhodou český turista. Česká republika se rychle přihlásila s nabídkou pomoci k nápravě škod, způsobených českým občanem a odstartovala jednání o pomoci při obnově poškozeného území.


10.11.2009

Reakce MZe na zavádějící informace o zadávání veřejných a IT zakázek

Tisková zpráva – Na základě zavádějících informací týkajících se IT zakázek a režimu veřejných zakázek u pozemkových úprav, které se objevily v médiích (Aktuálně.cz), je MZe nuceno reagovat a stanovisko ministerstva blíže vysvětlit.


3.11.2009

Ministr Šebesta schválil sazby národních doplňkových plateb

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství na základě žádostí zemědělců stanovilo sazby národních doplňkových plateb Top-Up pro rok 2009. K zemědělcům tak na základě dokumentu, který včera podepsal ministr Jakub Šebesta, poputuje bezmála 6,3 miliard korun.


3.11.2009

Debata o vzniku Lesnického parku Křivoklátsko

Tisková zpráva – V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se v průběhu října uskutečnilo jednání, jehož tématem byla diskuse ohledně zřízení Lesnického parku Křivoklátsko. Jednání byli přítomni zástupci prakticky všech významných lesnických institucí působících v ČR a dále zástupci vlastníků lesů a podniků LČR, s.p. a VLS, s.p.


2.11.2009

Vláda odsouhlasila 900 milionů korun pro národní podpory na příští rok

Tisková zpráva – Vláda na dnešním zasedání schválila 900 milionů korun pro dotační programy zemědělství na rok 2010. Kvůli nutným škrtům ve státním rozpočtu došlo v národních podporách ke snížení celkové částky o 200 milionů korun. Kontinuita podpor ale zůstává zachována.


29.10.2009

Stanovisko ministerstva zemědělství k protestům formou vylévání mléka

Tisková zpráva – Stanovisko k problematické situaci v sektoru mléka.


23.10.2009

Ministr zemědělství schválil potravinářské projekty PRV v plné výši

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova všechny žadatele v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ze 7. kola příjmu žádostí.


21.10.2009

Na pozemkové úpravy půjde z prostředků Pozemkového fondu ČR 400 milionů

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství iniciovalo novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR (PFČR), která umožňuje Pozemkovému fondu poskytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy do výše 400 milionů korun ročně. Návrh bude co nejdříve předložen sněmovně ke schválení.


19.10.2009

Ministři zemědělství EU se shodli na dalším opatření na podporu sektoru mléka

Tisková zpráva – Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010.


12.10.2009

Další kolo jednání o mléku proběhlo ve Vídni

Tisková zpráva – Přesně týden po mimořádném neformálním setkání resortních ministrů členských zemí Evropské unie v Bruselu zaměřeného na situaci v sektoru mléka přivítá další kolo jednání na toto téma Vídeň. Koordinační schůzky před zasedáním Rady ministrů zemědělství se zúčastní zástupci 20 států podepsaných pod deklarací ze švédského Växjő v polovině září.


5.10.2009

Ministr Šebesta se zúčastnil dnešní mimořádné schůzky šéfů zemědělských resortů EU

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta se dnes v Bruselu zúčastnil mimořádného neformálního setkání resortních ministrů členských zemí zaměřeného na situaci v sektoru mléka. Bilaterálně jednal také se svým francouzským protějškem Brunem Le Mairem.


2.10.2009

Urychlené výplaty SAPS mohou začít

Tisková zpráva – Ve čtvrtek schválil ministr zemědělství Jakub Šebesta tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům.


2.10.2009

Podpora pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat bude vyšší

Tisková zpráva – Dalším krokem, který by měl pomoci zemědělcům řešit obtížnou situaci zapříčiněnou ekonomickou krizí, je zvýšení již existující podpory pojištění plodin a hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).


1.10.2009

Dozor nad trhem s potravinami se zjednodušil

Tisková zpráva – V průběhu července a srpna letošního roku iniciovalo Ministerstvo zemědělství jednání zástupců dozorových orgánů v oblasti potravin. Účelem jednání bylo sjednocení a zjednodušení kontrol tak, aby byly menší zátěží jak pro potravináře a prodejce, tak i pro dozorové orgány samotné.


29.9.2009

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Tisková zpráva – V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s. dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů.


25.9.2009

Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem

Tisková zpráva – Jeden z úspěchů Českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v samém závěru našeho funkčního období, ve čtvrtek definitivně potvrdila Rada EU. Ta včera formálně přijala nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování. Současně ČR umožňuje pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách.


23.9.2009

Členka výkonného výboru Pozemkového fondu Květoslava Brátová odvolána z funkce

Tisková zpráva – Prezídium Pozemkového fondu ČR se na svém dnešním jednání zabývalo i průběžnou zprávou z kontroly přeceňování restitučních nároků oprávněných osob, jejímž předmětem je prověření restitučních případů v působnosti územního pracoviště Praha. Z předložených průběžných závěrů vyplývá, že došlo k zásadním pochybením, proto se Prezídium rozhodlo k dnešnímu dni odvolat z funkce vedoucí sekce restitucí PF ČR členku výkonného výboru Květoslavu Brátovou.


18.9.2009

Mezinárodní ocenění předsednictví ČR v oblasti komodit a potravin

Tisková zpráva – Nedávno skončenému předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti komodit a potravin se dostalo ocenění na mezinárodní úrovni. Rada Mezinárodní komoditní organizace ICCO v Londýně dnes na svém 80. zasedání zvolila svým předsedou ing. Jindřicha Fialku, ředitele odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR.15.9.2009

Výsledky neformálního jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU

Tisková zpráva – Ve Švédském Växjő se v těchto dnech koná třídenní neformální jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství EU, které má jako hlavní téma adaptace zemědělství na změny klimatu a boj s dopady těchto změn na agrární sektor. Jednání se zúčastní také český ministr Jakub Šebesta, který se na okraji Rady usilovně věnoval řešení současné tíživé situaci na trhu s mlékem. Výsledkem je dohoda a společný postup 18 členských zemí, včetně Česka, které navrhly řadu dodatečných opatření a přijaly společnou deklaraci.


10.9.2009

Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal rezignoval

Tisková zpráva – Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ivo Vrzal dnes rezignoval na svou funkci. Ministr zemědělství Jakub Šebesta jeho rezignaci přijal. Nového ředitele SRS jmenuje ministr zemědělství v nejkratší možné době.


7.9.2009

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o situaci v odvětví mléka

Tisková zpráva – Zhodnocení výsledků zprávy Komise o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo hlavním bodem Rady zemědělství a rybářství, která dnes probíhá v Bruselu. Zároveň dnes evropští ministři zemědělství odstartovali, v rámci diskuze o zvýšení konkurenceschopnosti evropského potravinářství, debatu o narovnání vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodními řetězci.


7.9.2009

Vláda schválila dotační titul na proplacení DPH obcím

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1-5 kola příjmu žádostí v rámci PRV. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).


4.9.2009

Ministr Šebesta na Zlínsku navštívil ekologické zemědělce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes v rámci své pracovní cesty monitoroval podmínky ekozemědělců na Zlínsku. Také v tomto regionu dochází k viditelnému rozvoji ekologického zemědělství, počet ekozemědělců zde stoupl na 281 a výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství zahrnuje 29 067 ha. Ministr navštívil ekofarmu Agrofyto Lidečko, kde se seznamoval především s produkcí biomléka.


4.9.2009

Zpřesnění Pravidel pro osmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta včera schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí. Podpora žadatelům v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč.


2.9.2009

Ministr zemědělství shrnul v Evropském parlamentu výsledky českého předsednictví

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes shrnul před Výborem Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova výsledky českého předsednictví Radě EU. Diskuse v Evropském parlamentu se věnovala zejména situaci v mléčném sektoru, podobě Společné zemědělské politiky po roce 2013 a spolurozhodování v zemědělských otázkách s Evropským parlamentem.

zobrazit po