Publikace a články

Dokument s výsledky ze semináře k multifondovému CLLD (v angličtině)
Tento dokument v angličtině vydaný Evropskou sítí SZP poskytuje přehled o využívání multifondového komunitně vedeného místního rozvoje (MFCLLD) v programovém období 2014–2020 a o zkušenostech s tímto rámcem. Poskytuje také přehled o tom, jak bude MFCLLD pokračovat v období 2023–2027.
Publikováno: 13. 3. 2024
Manuál pro obce a vlastníky pozemků
Tento manuál vám představí význam pozemkových úprav a jak si o ně zažádat, vysvětlí, jak postupovat při žádosti o převod pozemku a předvede, jak přispět k ochranně půd díky monitoringu eroze.
Publikováno: 4. 10. 2023
Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov - 7. číslo
V aktuálním čísle jsou pro Vás připraveny informace o zrealizovaných akcích, které pro Vás připravili regionální koordinátoři Sítě či pracovníci sekretariátu Sítě z MZe. V široké obsahové nabídce naleznete například výstupy ze zahraničních exkurzí, příběh z jednoho vinohradu či popis neobvyklého projektu.
Publikováno: 7. 9. 2023
Chytrý venkov – nejdůležitější informace z události
Překlad dokumentu Chytrý venkov – nejdůležitější informace z události
Publikováno: 27. 3. 2023
Jak může iniciativa LEADER/CLLD podpořit chytrý venkov?
Překlad dokumentu "Jak může iniciativa LEADER/CLLD podpořit chytrý venkov? Pokyny pro tvůrce a realizátory politik"
Publikováno: 27. 3. 2023
EU Rural Review č. 28 – Zařazení biohospodářství do hlavního proudu
Vydání zpravodaje Rural Review, které se zabývá  koncepcí bioekonomiky
Publikováno: 27. 3. 2023
Jak pracovat s chytrým venkovem? Pokyny pro místní akční skupiny iniciativy LEADER
Překlad dokumentu "Jak pracovat s chytrým venkovem? Pokyny pro místní akční skupiny iniciativy LEADER"
Publikováno: 27. 3. 2023
Živé venkovské oblasti
Překlad brožury projektu Živé venkovské oblasti
Publikováno: 27. 3. 2023
Pilotní projekt: Inteligentní ekosociální vesnice
Překlad závěrečné zprávy k pilotnímu projektu Inteligentních ekosociálních vesnic.
Publikováno: 27. 3. 2023
Program rozvoje venkova v Olomouckém kraji
Publikace vznikla v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na RO SZIF Olomouc. Cílem této publikace je představit a přiblížit úspěšné žadatele a inspirativní projekty, jež byly realizovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020 v Olomouckém kraji.
Publikováno: 5. 1. 2023
1 2 3 ... 7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.