Pokyny autorům

Zde naleznete pokyny autorům, jak má vypadat struktura odborného článku a struktura informačního článku.

Pokyny autorům

Autorské články dodávané na disketě nebo e-mailem je nutné napsat v textovém programu Word s použitím Exellu (tabulky, grafy). Nemusíte graficky upravovat, stačí pouze vyznačit odstavce (klávesou Enter). Používejte standardní písmo stejné velikosti (respektujeme tučné písmo, kurzívu, horní a spodní index a řeckou abecedu). Obrázky dodávejte nikoliv vložené ve wordovském textu, nýbrž jako samostatné soubory ve formátu .jpg, .tif, pdf., a to v dostatečném rozlišení aspoň 350 dpi – tj. přibližně za standardních podmínek cca 300 kB (raději víc) na obrázek, který bude umístěn na jeden sloupec ze dvou.

Po obdržení článku redakční rada rozhodne o vhodném anonymním lektorovi a po obdržení posudku s ním bude autor seznámen.

 

Struktura odborného článku

Název článku (krátký a jasný se správnou terminologií, vystihující pouze hlavní zaměření článku - nesnažte se do názvu vtěsnat "obsah" článku)

Autor(ři) s tituly, adresy pracoviště a spojení

Klíčová slova, charakterizující hlavní téma článku (slouží k rychlému vyhledávání)

Krátký souhrn (asi 10 řádků)

Text článku (hlavní části označte mezititulky) Je zvykem kapitoly dělit na: Úvod (rešerše) -Výsledky – Diskuse – Závěr - Literatura. Není to však dogma a je možné kapitoly strukturovat i jinak. Důležitá fakta můžete zdůraznit tučně, či kurzivou, popřípadě kombinací).

Literatura (odkazy v článku uvádějte v hranatých závorkách - [1] nebo jménem autora a rokem vydání)

Název článku, klíčová slova a souhrn přeložte do angličtiny (není-li překlad ve Vašich možnostech, zajistíme v redakci)

Na konec textu připojte popisky k obrázkům a tabulkám s uvedením čísla - Foto 1., Obr. 1., Schéma 1., Tab. 1. atd. Stejné označení obrázků a tabulek používejte i v odkazech v textu. V rukopise se nesnažte umístit obrázky nebo tabulky do konkrétního místa, při zlomu článku nelze většinou toto umístění dodržet. V rukopise označte pouze jejich přibližné umístění v textu.

U obrázků s barevným odlišením, používaným zejména v grafech, je nutné pro reprodukci v černobílém provedení nahradit barevné odlišení (např. různým šrafováním, typy čar nebo stupnicí šedi).

Obrázky mohou být zakomponovány v článku, ale pokud je to možné, pošlete je ještě ve zvláštních souborech jako Excell.

V případě, že obrázky budou v elektronické podobě profesionálně zpracované, dodejte je v samostatných souborech ve formátu .jpg (zazipovaný), .tif nebo bmp. eventuelně .psd, v rozlišení 300 dpi, a to ve velikosti, která je konečná (nikoliv 72 dpi). Za obrázek se považuje foto nebo pérovka, ne však text.

Ještě dodáváme, že optimální délka článku je asi tři až pět tiskových stran, tj. cca 12 – 20 rukopisných stran (rukopisná strana dle normy - 30 řádek, 60 znaků na řádce). Pozor – prostor pro text článku se zmenší umístěním grafů, obrázků a tabulek

 

Struktura informačního článku

Postupujte obdobně, jako v předešlém případě. Můžete však v textu důležitá fakta zdůraznit tučně, kurzivou či podtržením, popřípadě kombinací.

 

Redakce Vám ráda zodpoví další dotazy na e-mailové adrese: pavel.gallo@gallopro.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.