Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Česká plemenářská inspekce

Nacházíte se na webových stránkách České plemenářské inspekce (dále jen ČPI), organizační složky státu zřízené k dozorování ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v kontrolách podmíněnosti pro rok 2015

23. 3. 2015
Tisková zpráva — V roce 2012 a 2013 proběhly v České republice audity Evropské komise DG AGRI a Evropského účetního dvora za účelem posouzení nastavení systému kontrol podmíněnosti. Na základě výsledků těchto auditů se Ministerstvo zemědělství společně s Českou plemenářskou inspekcí rozhodlo od roku 2014 upravit obsah požadavku označování a evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti tak, aby splňovaly požadavky…

Kontrolované povinnosti českých chovatelů koní

19. 1. 2015
Tisková zpráva — Česká plemenářská inspekce kontroluje plnění povinností chovatelů, uznaných chovatelských sdružení, chovatelských podniků prasat, oprávněných osob, pověřené a určené osoby dané plemenářským zákonem (Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě, evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů) a vyplývající z evropské legislativy.

Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Informace o kontrolách chovatelů masného skotu.

19. 11. 2014
Tisková zpráva — Tisková zpráva ze dne 19.11.2014 - Kontroly prováděné Českou plemenářskou inspekcí (dále jen ČPI) nejsou cíleny na kontrolu konkrétních plemen, ale pouze na kontrolu jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Informace o výsledcích kontrol, které se týkají pouze chovatelů masného skotu lze čerpat pouze z kontrol šetření paternity a kontrol žadatelů o dotační titul telata masného typu.

Kontroly podmíněnosti 2014: Nový požadavek evidence zvířat - řádné hlášení

28. 3. 2014
Tisková zpráva — Řádné a včasné hlášení narození a přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Koordinace kontrol ČPI a SVS

12. 3. 2014
Tisková zpráva — Česká plemenářská inspekce (ČPI) společně se Státní veterinární správou (SVS) vychází vstříc chovatelům snahou nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru, proto od roku 2010 koordinuje společné kontroly. V praxi to znamená, že ti chovatelé, kteří jsou vybráni ke kontrole na označování a evidenci a současně ke kontrole požadavků SVS jsou zkontrolováni v jednom termínu inspektorem ČPI i SVS.

Informace pro žadatele o dotace

12. 3. 2014
Tisková zpráva — V návaznosti na dotační titul podle článku 68 Nařízení Rady č. 73/2009 a dle Nařízení vlády č. 60/2012, Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory pro zemědělce na tele masného typu, na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka a na bahnice, popř. kozy pasené na travních porostech a podle Nařízení vlády 75/2007, Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní…

Kontroly povodněmi zasažených zemědělců

17. 6. 2013
Tisková zpráva — V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly velkou část území České republiky, bude odložen termín plánovaných kontrol u subjektů, které byly povodněmi přímo zasaženy.

Výsledky kontrol označování a evidence

1. 3. 2013
Tisková zpráva — Povinnost chovatelů označovat svá zvířat, evidovat je ve stájovém registru (popř. v registru prasat v hospodářství), hlásit veškeré změny ve stanovené lhůtě do ústřední evidence a zajistit pro tury průvodní list skotu (průkaz koně - pro koně) není pro české chovatele žádnou novinkou. Česká plemenářská inspekce kontroluje dodržování těchto povinnosti od nabytí účinnosti vyhlášky 136/2004, Sb.

Reakce na článek Plemenářská inspekce. Mapa napoví, které úřady jsou zbytečné

12. 1. 2012
Tisková zpráva — Reakce na článek, který vyšel 10. ledna 2012 na lidovky.cz
1 ... 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.