Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Č. a název položky

Obsah položky

1. Oficiální název

Česká plemenářská inspekce

2. Důvod a způsob založení

Česká plemenářská inspekce byla zřízena zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) s účinností od 1. ledna 2001 jako orgán státní správy, podřízený Ministerstvu zemědělství ČR. V jejím čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství podle zákona o státní službě.

Zřizovací listinu vydalo Ministerstvo zemědělství ČR dne 15. 1. 2001 pod

č. j. 4080/2001-3030 ve znění následujících dodatků s tím, že Česká plemenářská inspekce je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích organizační složkou státu a účetní jednotkou.

Česká plemenářská inspekce provádí činnosti uvedené v § 24, § 25, § 26 a § 27 zákona č. 154/2000 Sb. (plemenářského zákona).

3. Organizační struktura

Struktura České plemenářské inspekce je tvořena Ústředím se sídlem v Praze, Oddělením Čechy se sídlem v Uhříněvsi, Oddělením Morava se sídlem v Brně a jednotlivými regionálními pracovišti.

 

4. Kontaktní spojení

Česká plemenářská inspekce

Slezská 100/7, Praha 2, 12000

Adresa WWW: www.cpinsp.cz

E-mailová adresa: podatelnacpi@cpinsp.cz

ID datové schránky: 8eqairg

Telefon: 296 326 221

Kontaktní údaje jednotlivých pracovišť naleznete v odkazu v bodě č. 3.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kontaktní poštovní adresa je uvedena v bodě č. 4.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je uvedena v bodě č. 4.

4.3 Úřední hodiny podatelny

pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

úterý 

 

 

středa

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

čtvrtek

 

 

pátek

 

 

 

(po předchozí dohodě i mimo úřední hodiny)

4.4 Telefonní čísla

Telefonní číslo je uvedeno v bodě č. 4.

4.5 Adresa internetových stránek

Adresa internetových stránek je uvedena v bodě č. 4.

4.6 Další elektronické adresy

Elektronické adresy jednotlivých pracovišť a pracovníků lze nalézt pod odkazem na organizační strukturu ČPI v bodě č. 3.

5. IČ

00639613

6. DIČ

ČPI není plátcem daně z přidané hodnoty.

7. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat na podatelnu České plemenářské inspekce – kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě č. 4.

8. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnost, návrhy, podněty či jiná dožádání můžete podat na podatelnu České plemenářské inspekce – kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě č. 4.

9. Licenční smlouvy -

10. Formuláře

U České plemenářské inspekce nejsou předepsány žádné formuláře pro žádosti o informace ani pro opravné prostředky.

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Česká plemenářská inspekce jedná a rozhoduje, lze nalézt na níže uvedeném odkazu.

 

Právním předpisem, který stanovuje právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy

Žádost o informaci ze dne 26.9.2023

Stáhnout (doc, 14 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.