Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 22. 11. 2021

Dotaz:

 

Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb.

Vaše č. j. 901/2021-ČPI

 

Obdržela jsem Váš dopis ze dne 22. 10. 2021, kterým mi sdělujete, že nebylo zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb.

Žádala jsem o kontrolu dle nařízení vlády č. 330/2019 SB., část 8.5.5.2 Intenzita chovu hospodářských zvířat. Ve sledovaném období, t. j. od 1. 6. do 30. 9. 2021 platí podmínka č. 2 – nejvýše 1,15 VDJ na ha. Vzhledem k počtu zvířat a zaevidovaných ha v LPIS intenzitu musela překročit.

 

XXX má sice uvedenou nepasenou stáj, ale veškerá zvířata byla po celou dobu na pastvě:

půdní blok 9302/2 – 10 ks skotu

půdní blok 9204/1, 19, 20 – 12 koní + 4 hříbata, 16 koz

půdní blok 9204/21 – 5 poníků + hříbě

půdní blok 9304/2 – 3 poníci

 

Na můj dotaz, jak má evidovat nepasenou stáj mi neuměl odpovědět ani SZIF, ani Ministerstvo zemědělství. Ale jakákoliv evidence nebude pravdivá, mohu doložit fotografiemi a svědky, že veškerá zvířata byla nepřetržitě na pastvě.

 

Žádám o informaci, zda při kontrole byly zkontrolovány veškeré půdní bloky a počet zvířat na nich. Dále žádám, jakým způsobem byla vedena evidence nepasené stáje.

 

V příloze zasílám fotografie zvířat ze dne 24/8/2021 – bohužel nemám fotografii skotu (10 ks) na půdním bloku 9302/2. Intenzita je dle mého názoru překročena již jen počtem poníků a koní.

 

Odpověď:

 

Česká plemenářská inspekce (dále též „ČPI“) obdržela dne 12. 11. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících se některých otázek vztahujících se ke kontrolní činnosti ČPI. Požadované informace Vám tímto poskytujeme, a to zodpovězením Vámi položených otázek, s výjimkou informací, jejichž poskytnutí je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., vyloučeno z poskytnutí dle tohoto zákona.

 

Žádám o informaci, zda při kontrole byly zkontrolovány veškeré půdní bloky a počet zvířat na nich.

 

Česká plemenářská inspekce provádí svoji kontrolní činnost dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). V rámci prováděných kontrol není Česká plemenářská inspekce oprávněna kontrolovat půdní bloky. Při kontrolách intenzity dochází pouze ke kontrole celkového počtu zvířat přítomných na hospodářství žadatele o dotace. Kontrolní zjištění vycházejí ze stavu zjištěného na kontrolovaném hospodářství ke dni provedení kontroly.

 

Dále žádám, jakým způsobem byla vedena evidence nepasené stáje.

 

Evidence pasených i nepasených stájí je chovatelem uváděna ve Stájovém registru, který je možné vést elektronicky na Portálu farmáře či ve formě písemné na formulářích poskytovaných pověřenou osobou. Paní XXX vede Stájový registr elektronicky na Portálu farmáře.

 

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.