Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 29.3.2023

Dotaz:

 

Žádost o poskytnutí údajů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sbírky, zákon o svobodném přístupu k informacím

 

Žádám od Vás poskytnutí těchto údajů:

 1. a)   Celkový počet kontrol hospodářství podnikatelských subjektů v uvedeném roce.
 1. Celkový počet provinilých hospodářství podnikatelských subjektů v uvedeném roce.
 2. Celkový počet kontrol hospodářství fyzických osob občanů v uvedeném roce.
 3. Celkový počet provinilých hospodářství fyzických osob občanů v uvedeném roce.

 

Požadované údaje dodejte k rokům 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

 1. a) seznam provinilých hospodářství podnikatelských subjektů a to v rozsahu: firma, IČ, druh provinění, způsob trestu,

b) seznam provinilých hospodářství fyzických osob občanů a ro v rozsahu: iniciály chovatele, číslo chovu, druh provinění, způsob trestu.

 

Požadované údaje dodejte k rokům 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

 

Odpověď:

Česká plemenářská inspekce (dále také „ČPI“) obdržela dne 29. 3. 2022 žádost o informaci pana XXX, IČ XXX, se sídlem XXX (dále také „žadatel“). Podanou žádostí se žadatel domáhá poskytnutí informací:

 

 1. celkový počet kontrol hospodářství podnikatelských subjektů v uvedeném roce,
 2. celkový počet provinilých hospodářství podnikatelských subjektů v uvedeném roce,
 3. celkový počet kontrol hospodářství fyzických osob občanů v uvedeném roce,
 4. celkový počet provinilých hospodářství fyzických osob občanů v uvedeném roce,

přičemž výše vedené údaje mají být uvedeny za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022; dále

 1. seznam provinilých hospodářství podnikatelských subjektů a to v rozsahu: firma, IČ, druh provinění, způsob trestu,
 2. seznam provinilých hospodářství fyzických osob občanů a ro v rozsahu: iniciály chovatele, číslo chovu, druh provinění, způsob trestu,

přičemž výše uvedené údaje mají být uvedeny za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

 

Žádost žadatele posoudila Česká plemenářská inspekce podle ustanovení § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím. Bylo zjištěno, že žádost obsahuje všechny podstatné náležitosti, aby mohla být posouzena jako žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace žadatele byla odmítnuta v souladu s ustanovením § 11b a ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ustanovení § 11b zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.

Žadatelem požadované informace povinný subjekt nemá. Povinnost tyto informace mít povinnému subjektu ze zákona nevyplývá. Výše uvedené skutečnosti by však povinný subjekt nezbavovaly povinnosti žadateli informace poskytnout, ovšem pouze za předpokladu, že by povinný subjekt tyto informace mohl získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má. Tak tomu však v tomto případě není.

Data, jimiž povinný subjekt disponuje, by k poskytnutí informací požadovaných žadatelem vyžadovala nikoli jednoduché úkony k jejich úpravě do podoby, kterou požaduje žadatel. Úprava dat do požadované podoby vyžaduje jejich vyhodnocení, analýzu a nikoli jen mechanické shromáždění, protože v současné době nejsou v podobě požadované žadatelem strukturována. Současná struktura dat neumožňuje jejich jednoduché vyčlenění na podnikatelské subjekty a fyzické osoby – nepodnikatele, neboť současná struktura dat operuje především s daty, rozlišujícími kontroly dle druhu kontrolovaných zvířat, typu kontroly apod.

Data vedená Českou plemenářskou inspekcí k prováděným kontrolám jsou nadto evidována jak v databázi Integrovaného zemědělského registru, tak i v interních systémech České plemenářské inspekce. Již skutečnost, že by bylo třeba provést syntézu dvou odlišných datových sad, které nejsou strukturovány na stejném principu, znamená, že vyhledání žadatelem poskytnutých informací vyžaduje jejich zpracování odborně způsobilou osobou. Struktura dat, jimiž disponuje Česká plemenářská inspekce a jejichž zdrojem jsou různé druhy databází, odpovídá požadavkům České plemenářské inspekce na vyhodnocování především z hlediska typu kontroly, který je prováděn, druhu kontroly a zdroje, na základě něhož je kontrola prováděna.

V případě, že by žadatel požadoval zpracování podkladových dat do podoby požadovaných informací, bylo by třeba požadovat po žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše této úhrady by byla žadateli sdělena písemně před poskytnutím informace postupem dle ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost povinného subjektu poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti nevztahuje na vytváření nových informací. Tím by úprava dat, jimiž povinný subjekt v současné době disponuje, byla. Z těchto důvodů bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.