Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 26.9.2023

Dotaz:

Předmět: Žádost o zpřístupnění informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto

žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se Vaší organizace:

Chystá se v nejbližším období realizovat některá z následujících opatření:

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických

vlastností obvodových konstrukcí budovy;

b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího

fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla

nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající

obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;

c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo; d) Realizace systémů nuceného větrání s

rekuperací odpadního tepla;

e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;

f) Instalace solárně-termických kolektorů;

g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo

zlepšení kvality vnitřního prostředí, např.:

• Rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,

• opatření zlepšující prostorovou akustiku,

• opatření zabraňující letnímu přehřívání,

• zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní

energetický management,

• rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Odpověď:

Česká plemenářská inspekce nemá ve svém majetku a s ním související vlastnická práva ani k jedné z budov, které využívá. Logicky se tedy nechystá realizovat výše uvedená opatření.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.